NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Rapport Leger des Heils ‘Gekanaliseerd improviseren’

‘Gekanaliseerd improviseren’ is een rapport van methodiekontwikkeling rond extramuralisering van langdurig (verslaafde) dak- en thuislozen in Maastricht en Heerlen. In amper twee jaar tijd heeft het Leger des Heils W&G Limburg-Brabant bijna vijftig langdurig (verslaafde) dak- en thuislozen vanuit een intramurale, beschermde woonvorm begeleid naar een eigen woning. Met lichtere, extramurale vormen van zorg en ondersteuning buiten de muren van de instelling.

Extramuralisering is de verschuiving van intramurale zorg naar lichtere vormen van zorg en ondersteuning op maat buiten de muren van de instelling en de cliënt helpen op volwaardige manier wijze deel te nemen aan de samenleving. Voor het Leger des Heils staan daarbij de belangen van de ‘cliënt centraal’, passend bij het ‘nieuwe denken’ over zorg- en hulpverlening. Dit ‘nieuwe denken’ stelt in de praktijk andere, hoge eisen aan de cliënt, die ineens heel anders wordt aangesproken en van wie heel andere dingen worden verwacht.

Projectplan Extramuralisering

In maart 2012 besloot het managementteam (MT) van het Leger des Heils in te stemmen met het Projectplan Extramuralisering. De zorg voor en opvang van langdurig (verslaafde) dak- en thuislozen vanuit één opvanglocatie is achterhaald, bezuinigingen gaan ook aan de zorg niet voorbij, renovaties van de opvanglocaties kosten (te) veel geld dat anders kan worden besteed.

De extramuralisering is er uiteindelijk op gericht om de positie van de langdurig (verslaafde) daken thuislozen te verbeteren en hen de regie over hun eigen leven terug te geven. Weliswaar is de insteek de begeleiding van cliënten naar zelfstandig wonen, maar het achterliggende doel is breder. Namelijk het ontwikkelen van nieuwe werk- en sturingsprocessen, waarin de cliënt en zijn hulpverlener een gelijkwaardige inbreng hebben. En waarin de eigen kracht en actieve inbreng van de cliënt daadwerkelijk het uitgangspunt zijn. Die benadering geldt ook voor cliënten die vooralsnog intramurale zorg en opvang nodig hebben.

De kracht van het Leger des Heils

Met de verhuizing naar een zelfstandige woonplek is het niet langer ‘vanzelfsprekend’, dat de begeleider bijvoorbeeld bepaalt wie de woning binnen komt (want de cliënt heeft de sleutel). Professionals stimuleren en sluiten aan bij wat de cliënt zelf wil en kan. Het bleek dat de kracht van het Leger des Heils ligt in het improviseren, de lenigheid om aan te sluiten bij de hectiek van alledag. En de kracht van de leidinggevende is om die improvisatie enerzijds de ruimte te geven, maar tegelijkertijd, vanuit het belang van de organisatie zo veel mogelijk in goede banen te leiden, te kanaliseren. Gekanaliseerd improviseren!

Rapport ‘Gekanaliseerd improviseren’
Verslag van methodiekontwikkeling rond extramuralisering en langdurig (verslaafde) dak- en thuislozen in Maastricht en Heerlen in opdracht van het Leger des Heils W&G Limburg-Brabant.

Bron: Leger des Heils Limburg-Brabant

Meer weten


Geplaatst op: 2 mei 2017
Laatst gewijzigd op: 8 mei 2017