NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Resultaten voor de tag: Achtergrondinformatie

RIBW blikt met Scratch 2.0 terug op 2016

6 maart 2017 - Een terugblik ook een jaar hard werken aan het vergroten van uitwisseling op het gebied van Innovatie binnen de Alliantie en de installatie van een nieuw team.

lees meer

Tool: Balint-methode voor intervisie

Met deze intervisiemethode behandel je als groep één casus. De casus waarvan deelnemers denken het meest te kunnen leren.

lees meer

CrossCare stimuleert, ondersteunt en versnelt zorginnovaties

5 september 2016 - CrossCare is een grensoverschrijdend project van Interreg Vlaanderen-Nederland en ondersteunt zowel op praktisch als financieel gebied.

lees meer

Handreiking Leren & Innoveren

De handreiking Leren & Innoveren biedt een handig stappenplan voor het inrichten van een leeromgeving voor het versterken van burgerkracht en inclusieve wijkontwikkeling.

lees meer

Integrale samenwerking met ‘starterskit ketens en netwerken’

De ondersteuning aan mensen met ernstige psychische aandoeningen kan je niet alleen. De starterskit ketenzorg geeft bouwstenen voor het opstarten van een keten of integrale samenwerking.

lees meer

Zelftest samenwerking in wijkteams

Met de Zelftest Samenwerking in wijkteams krijgt u door het beantwoorden van 19 eenvoudige stellingen in korte tijd een goed beeld van de samenwerking en verbeterpunten.

lees meer

Laat mensen niet tussen wal en schip vallen

Er zijn mensen die ondersteuning nodig hebben, maar door de transitie tussen wal en schip dreigen te vallen. Vilans roept iedereen in de eerste lijn op om alert te blijven op signalen.

lees meer

Governance, zoektocht in nieuwe mogelijkheden

Bekijk op de website van Vilans hoe governance in nieuwe vormen van samenwerking vorm krijgt.

lees meer

De juiste professional op het juiste moment

De publicatie ‘De juiste professional op het juiste moment’ vraagt een samenspel tussen de generalisten en specialisten. Op welke manier vinden zij elkaar.

lees meer

Onderzoeksagenda ggz: werken aan een psychisch gezonder Nederland

2 maart 2016 nam Minister Schippers de nieuwe 'onderzoeksagenda ggz' in ontvangst.

lees meer