NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Resultaten voor de tag: Deelnemers

De aanpak bij de Boerderij: Stilstand is winst

Voor Gerry Cornelissen, coördinator bij de Boerderij, is stilstand winst, in plaats van achteruitgang. Want stilstand betekent dat de achteruitgang is gestopt en dat is soms het hoogst haalbare, maar daarom niet minder betekenisvol.

lees meer

Casuïstiek de Boerderij

Voor twee bewoners van de Boerderij is beschreven wat het wonen op de Boerderij voor hen betekent; met welke achtergrond kwamen zij binnen, wat was het plan van aanpak en wat ging daarbij wel en niet goed?

lees meer

De Boerderij: Activatie van cliënten vraagt om structurele begeleiding

De Boerderij geeft mensen die lang naast de maatschappij hebben geleefd een plek waar zij zich op hun gemak voelen, waar ze mogen zijn wie ze zijn. Ze werken nog aan een volgende stap: activering en normalisering richting de maatschappij.

lees meer

Je kunt niet zaaien zonder de grond te bewerken

Kwetsbare cliënten van de ggz en de maatschappelijke opvang een plek in de wijk geven lukt alleen als alle partijen die een rol spelen in dit proces met elkaar samenwerken. In de regio Oss/Veghel is hiervoor een vruchtbare voedingsbodem gelegd. Nu is de tijd rijp om die grond te bewerken.

lees meer

GGz in de wijk zorgt voor ggz-vriendelijke wijken

6 april 2018 - GGz in de wijk, deelnemer aan Nieuwe wegen ggz en opvang, presenteert de resultaten. Het doel van het project was mensen met een ggz-achtergrond volwaardig mee laten doen in de wijk.

lees meer

Duurzame financiering van innovaties in Zuid-Limburg

Elvira van Bergen (directeur coöperatie Heerlen STAND-BY!) en Paul Schefman (bestuurder LEVANTOgroep) vertellen over de experimenten in de Zuid-Limburgse gemeenten die moeten dienen als opmaat naar duurzame financiering van innovaties op het gebied van ggz en maatschappelijke opvang.

lees meer

Video: Zorgarrangementen bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

RIBW AVV werkt met Zorgarrangementen om de professionaliteit en doelmatigheid van de herstelondersteunende begeleiding te versterken. Bekijk de video over het project.

lees meer

Unieke samenwerking in regio Lekstroom om mensen weer op de rails te krijgen

In de regio Lekstroom willen ze inwoners die in de problemen komen weer zo snel mogelijk op de rails te krijgen. Stichting de Tussenvoorziening speelt hierin een cruciale rol: in een gecoördineerde aanpak met gemeenten en woningbouwcorporaties voorkomen zij huisuitzettingen.

lees meer

Stadskamer laat deelnemers naar eigen wensen participeren, zonder indicatie

26 maart 2018 - Stadskamer richt zich op inwoners van Doetinchem en omgeving die zelf niet zo maar tot betaald werk of een andere zinvolle daginvulling komen. Stadskamer biedt hen mogelijkheden om naar vermogen en eigen wensen actief te zijn, zonder indicatie.

lees meer

Bemoeizorg zet in op andere koers

23 maart 2018 - De gemeente Harderwijk wilde samen met 15 betrokken organisaties bemoeizorg innoveren en een flinke ‘boost’ geven. Het doel: mensen met ernstige psychische aandoeningen goed bereiken en hierbij onder andere ervaringsdeskundigheid en eHealth inzetten.

lees meer