NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Resultaten voor de tag: Deelnemers

Meedoen in Meerburg zorgt voor een bredere sociale structuur in de wijk

22 maart 2018 - Meedoen in Meerburg betrekt mensen die door psychische of psychosociale problematiek niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving of het risico lopen (weer) uitgesloten te raken bij activiteiten in de wijk.

lees meer

Perspectief op opleiding en werk: Spreekuur werk en opleiding voor cliënten PsyQ.

PsyQ Zaandam en Odibaan hebben de handen ineengeslagen om cliënten de juiste ondersteuning te bieden. De kern van de aanpak: het organiseren van een spreekuur voor cliënten van PsyQ met een jobcoach van Odibaan.

lees meer

Proeftuin cliëntondersteuning ggz Apeldoorn toont meerwaarde inzet ervaringsdeskundigen aan

7 maart 2018 - Proeftuin cliëntondersteuning Apeldoorn, deelnemer aan Nieuwe wegen ggz en opvang, presenteert de resultaten. Ze tonen de meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigheid aan.

lees meer

PsyNet maakt kans op Zorginnovatieprijs 2018

6 maart 2018 - PsyNet, deelnemer aan Nieuwe wegen ggz en opvang, is doorgedrongen tot de finale van de Zorginnovatieprijs 2018. Breng uw stem uit!

lees meer

Samenwerking en snoeien in regelgeving nodig voor ondersteuning zorgmijdende huurders

Met beleid dat gericht is op ‘langer zelfstandig thuiswonen’ krijgen woningbouwcorporaties in toenemende mate te maken met zorgmijdende huurders die voor problemen zorgen.

lees meer

Convenant Herstel & Participatie Midden-Holland

8 februari 2018 - Op 13 februari bekrachtigen vijf partijen in Midden-Holland hun bijzondere samenwerking op het gebied van Herstel & Participatie door de ondertekening van een convenant.

lees meer

Psynet wint regionale voorronde Zorginnovatieprijs 2018

25 januari 2018 - Dinsdag 23 januari is Psynet tijdens de WeHealth Week verkozen tot de regionale inzending voor de nationale Zorginnovatieprijs 2018.

lees meer

Financiering lokale ggz voorzieningen uit verschillende potjes vergt domeinoverstijgende samenwerking

4 december 2017 - 'Om hulp te bieden aan kwetsbare mensen in de wijk is het nodig om domeinen te overschrijden. Voor de financiering geldt dat evenzeer.

lees meer

Ruim 50 buurtcirkels in verschillende Nederlandse steden – waar komt het concept vandaan?

17 oktober 2017 - Inmiddels zijn er meer dan 50 Buurtcirkels in verschillende Nederlandse steden. Jan Alblas, directeur bij Pameijer, vertelt over het concept.

lees meer

29-11 Kennisdag: Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

10 oktober 2017 - Naast keynote-sprekers Erik Dannenberg en Philippe Delespaul wordt ook vanuit het programma Nieuwe wegen ggz en opvang een workshop verzorgd.

lees meer