NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Resultaten voor de tag: Preventie en uitstroom in de lekstroom

Unieke samenwerking in regio Lekstroom om mensen weer op de rails te krijgen

In de regio Lekstroom willen ze inwoners die in de problemen komen weer zo snel mogelijk op de rails te krijgen. Stichting de Tussenvoorziening speelt hierin een cruciale rol: in een gecoördineerde aanpak met gemeenten en woningbouwcorporaties voorkomen zij huisuitzettingen.

lees meer

Samenwerking en snoeien in regelgeving nodig voor ondersteuning zorgmijdende huurders

Met beleid dat gericht is op ‘langer zelfstandig thuiswonen’ krijgen woningbouwcorporaties in toenemende mate te maken met zorgmijdende huurders die voor problemen zorgen.

lees meer

Programma Nieuwe wegen ggz en opvang zet effectencalculator in bij samenwerkingsinitiatieven

17 augustus 2017 - Deelnemers aan Nieuwe wegen ggz en opvang kunnen de Effectencalculator inzetten om de effecten te meten van de aanpak van het samenwerkingsinitiatief.

lees meer

Verslag Monitoringsbijeenkomst – 6 april 2017

Op 6 april 2017 vond in Utrecht de bijeenkomst over monitoren plaats. Lees snel het verslag!

lees meer

Verslag themabijeenkomst ‘Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming’

Donderdag 9 februari 2017 vond een bijeenkomst plaats van de themagroep 'Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming'. Lees het verslag!

lees meer

Een kijkje in de keuken van ‘WijCk Wonen’ (Kwintes)

De eerste bijeenkomst van de themagroep Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming heeft plaatsgevonden bij het project 'Wonen light' van Kwintes.

lees meer