NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Resultaten voor de tag: duurzame financiering

Duurzame financiering van innovaties in Zuid-Limburg

Elvira van Bergen (directeur coöperatie Heerlen STAND-BY!) en Paul Schefman (bestuurder LEVANTOgroep) vertellen over de experimenten in de Zuid-Limburgse gemeenten die moeten dienen als opmaat naar duurzame financiering van innovaties op het gebied van ggz en maatschappelijke opvang.

lees meer

Marc Soeters (ZorgmarktAdvies) geeft antwoord op duurzame financieringsvraagstukken

Duurzame financiering is voor veel organisaties in de ggz en opvang nog best een lastig verhaal. Marc Soeters (ZorgmarktAdvies) geeft antwoord op vraagtstukken over duurzame financiering.

lees meer

Financiering lokale ggz voorzieningen uit verschillende potjes vergt domeinoverstijgende samenwerking

4 december 2017 - 'Om hulp te bieden aan kwetsbare mensen in de wijk is het nodig om domeinen te overschrijden. Voor de financiering geldt dat evenzeer.

lees meer

Subsidieregeling Preventiecoalities biedt kansen voor samenwerking

De subsidieregeling Preventiecoalities bekostigt een deel van de procescoördinatie van een gezamenlijke aanpak van preventieactiviteiten voor risicogroepen.

lees meer

Duurzame GGZ in de wijk in Amsterdam-Zuid

Chris van der Kroon gaf een presentatie over Ggz in de wijk Amsterdam Zuid tijdens de Masterclass over Duurzame financiering op 14 september.

lees meer

10 inzichten deelnemers over duurzame financiering

Op 14 september 2017 vond de Masterclass ‘Duurzame financiering van innovaties’ plaats. Bekijk 10 inzichten van deelnemers na afloop van de masterclass.

lees meer

Duurzame financiering vanuit het perspectief van de zorgverzekeraar

Peter van Zuidam (Zilveren Kruis) en Gerjan Prins (VGZ) gaven een presentatie over duurzame financiering vanuit het perspectief van de zorgverzekeraars.

lees meer

Samenwerking op de kaart – VNG

Om in kaart te brengen welke samenwerkingsprojecten er zijn, heeft VNG onderzoek gedaan en samenwerkingskaarten opgesteld.

lees meer

Proeftuin Blauwe Zorg – Maastricht/Heuvelland

Het project Blauwe Zorg in Maastricht/Heuvelland is een van de landelijke proeftuinen van het ministerie van VWS voor zorginnovatie.

lees meer

Nieuwe vormen van ondersteuning en bekostiging in Zuid-Limburg

Paul Schefman (LEVANTOgroep), Maud Renders (gemeente Brunssum), Ralf Stoffels (CMWW) en Esmé Kock (LEVANTOgroep) over lumpsum financiering.

lees meer