NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Resultaten voor de tag: Geen categorie

Gevonden deelnemers

Eindpublicatie: Nieuwe wegen ggz en opvang 2016 – 2018

18 juni 2018 - In deze publicatie zijn de resultaten verzameld van een tweejarige ontdekkingsreis in het sociaal domein: het aanjaagprogramma ‘Nieuwe wegen ggz en opvang’.

lees meer

Afronding Nieuwe wegen ggz en opvang: de eindstand

11 juni 2018 - 'Nieuwe wegen ggz en opvang was een innovatief ontwikkelprogramma, dat in co-creatie gerealiseerd is en co-creatie in de initiatieven heeft gestimuleerd.'

lees meer

Training Effectencalculator: nog 4 plekken beschikbaar.

2 mei 2018 - Komend najaar volgen acht medewerkers van Kwintes de training Effectencalculator. Er zijn nog 4 plekken beschikbaar voor collega's uit andere ggz-organisaties. Meld je nu aan.

lees meer

Bouw mee aan de toekomst van sociale inclusie

8 maart 2018 - Op donderdag 15 maart 2018 vindt het congres 'Samen werken aan sociale inclusie' plaats. Tijdens dit congres worden er naast workshops ook bouwsessies verzorgd. Lees over de doelen van deze bouwsessies.

lees meer

Convenant Herstel & Participatie Midden-Holland

8 februari 2018 - Op 13 februari bekrachtigen vijf partijen in Midden-Holland hun bijzondere samenwerking op het gebied van Herstel & Participatie door de ondertekening van een convenant.

lees meer

Staatssecretaris Blokhuis beschrijft ambities beschermd wonen en maatschappelijke opvang

19 januari 2018 - Staatssecretaris Paul Blokhuis beschrijft in de voortgangsrapportage Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen zijn prioriteiten voor de komende vier jaar.

lees meer

GGZ in de wijk, wat gebeurt er allemaal?

8 januari 2018 - Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie wil dat er psychologische hulpverleners komen in wijken. GGZ Nederland steunt de oproep, maar benadrukt ook dat er de afgelopen jaren al veel is gebeurd.

lees meer

Fijne feestdagen!

22 december 2017 - Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 2018!

lees meer

Staatssecretaris Paul Blokhuis: ‘Iedereen moet kunnen meedoen’

21 december 2017 - Paul Blokhuis sprak in de Tweede Kamer over zijn visie op belangrijke onderwerpen, zoals de geestelijke gezondheidszorg en preventie.

lees meer

Publicatie: Verkenning investeringsopgave ‘beschermd thuis’

8 december 2017 - Gemeenten staan grote investeringen te wachten als gevolg van de ambulantisering van de ggz, blijkt uit de Verkenning investeringsopgave ‘beschermd thuis’.

lees meer