NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Resultaten voor de tag: Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming

Verkiezing: Meest leefbare ggz-omgeving

17 november 2017 - Stichting de nieuwe draai zoekt naar ggz-instellingen die speciale aandacht hebben voor de fysieke omgeving waarin cliënten worden behandeld. Meld u aan!

lees meer

26 januari 2018: Conferentie ‘Goede buren’

6 november 2017 - Wat werkt in woongebouwen waar verschillende groepen mensen samen wonen? Op de conferentie ontmoet u ‘goede buren’ uit diverse gemengde projecten.

lees meer

29-11 Kennisdag: Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

10 oktober 2017 - Naast keynote-sprekers Erik Dannenberg en Philippe Delespaul wordt ook vanuit het programma Nieuwe wegen ggz en opvang een workshop verzorgd.

lees meer

Van beschermd wonen naar beschermd thuis – Erik Dannenberg over de vernieuwing in ggz en opvang

Erik Dannenberg geeft zijn visie en reactie op het rapport 'Van beschermd wonen naar een beschermd thuis'.

lees meer

Doen wat nodig is – tips voor samenwerking van Humanitas Onder Dak en gemeente Almelo

Tips uit Almelo: Durf bestaande organisatiegrenzen en –domeinen los te laten; stel telkens weer de vraag: ‘wordt deze cliënt hier gelukkiger van?

lees meer

Doen wat nodig is – Samenwerkingsprincipes van gemeenten en betrokken organisaties

In Almelo is een integrale aanpak succesvol doordat de verschillende samenwerkingspartners elkaar weten te vinden in de basis: goed met elkaar samenwerken.

lees meer

Domeinoverstijgende samenwerking en aansluiten bij context

Harry Michon en Dorothé van Slooten zijn themacoördinatoren voor het programma Nieuwe wegen ggz en opvang. “Het is een inspirerende samenwerking”.

lees meer

Rapport Leger des Heils ‘Gekanaliseerd improviseren’

Leger des Heils presenteert het rapport 'Gekanaliseerd improviseren' over methodiekontwikkeling rond extramuralisering van (verslaafde) dak- en thuislozen.

lees meer

Nieuwe subsidieoproepen online over verward gedrag

26 april 2017 - ZonMw stelt 3 subsidieoproepen open voor projecten om de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren.

lees meer

Verslag themabijeenkomst ‘Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming’

Donderdag 9 februari 2017 vond een bijeenkomst plaats van de themagroep 'Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming'. Lees het verslag!

lees meer