NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Resultaten voor de tag: bescherming

Domeinoverstijgende samenwerking en aansluiten bij context

Harry Michon en Dorothé van Slooten zijn themacoördinatoren voor het programma Nieuwe wegen ggz en opvang. “Het is een inspirerende samenwerking”.

lees meer

Rapport Leger des Heils ‘Gekanaliseerd improviseren’

Leger des Heils presenteert het rapport 'Gekanaliseerd improviseren' over methodiekontwikkeling rond extramuralisering van (verslaafde) dak- en thuislozen.

lees meer

Nieuwe subsidieoproepen online over verward gedrag

26 april 2017 - ZonMw stelt 3 subsidieoproepen open voor projecten om de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren.

lees meer

Handreiking: ‘Regionaal plan van aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang’

24 november 2016 - De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten publiceert de handleiding 'Regionaal plan van aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang' als hulpmiddel bij het opstellen van het regionaal plan van aanpak.

lees meer

‘Thuis in de wijk’ – onderzoek doorstroom opvang en beschermd wonen

6 oktober 2016 - Recent verscheen het rapport 'Doorstromers beschermd wonen en maatschappelijke opvang' waarin de doorstroom, de relatie met de woningmarkt en relevantie randvoorwaarden als begeleiding worden beschreven bij 7 gemeenten.

lees meer

Nieuwe wegen ggz en opvang ondersteunt 30 samenwerkingsinitiatieven

20 september 2016 - Het aanjaagprogramma Nieuwe wegen ggz en opvang is met 30 samenwerkingsinitiatieven vanuit het hele land van start gegaan.

lees meer

Blog Dorothé van Slooten – Bemoeizorg in Harderwijk

14 juni 2016 - In deze blog vertelt Dorothé van Slooten over haar gesprek met de gemeente Harderwijk, ggd, verslavingszorg en anderen over bemoeizorg.

lees meer

Wachttijden daklozenopvang en beschermd wonen te lang

24 mei 2016 - De groeiende wachtlijsten in de GGz bracht organisaties ertoe gezamenlijk aan de bel te trekken bij minister Blok en staatssecretaris Van Rijn.

lees meer

Wonen, opvang en bescherming blijft achter

2 mei 2016 - Ondanks de grote belangstelling voor het programma blijven de aanmeldingen voor nieuwe het thema wonen, opvang en bescherming nog achter. Bent u of kent u een mooi samenwerkingsinitiatief op dit gebied? Meld u vandaag nog aan!

lees meer

Verslag startbijeenkomst 20 april 2016: “We kunnen veel van elkaar leren.”

Woensdag 20 april vond de startbijeenkomst plaats van het programma 'Nieuwe wegen ggz en opvang'. Lees het sfeerverslag van de dag en kijk een korte weergave van het optreden van John van de Ven terug.

lees meer