NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Resultaten voor de tag: opvang

Domeinoverstijgende samenwerking en aansluiten bij context

Harry Michon en Dorothé van Slooten zijn themacoördinatoren voor het programma Nieuwe wegen ggz en opvang. “Het is een inspirerende samenwerking”.

lees meer

Rapport Leger des Heils ‘Gekanaliseerd improviseren’

Leger des Heils presenteert het rapport 'Gekanaliseerd improviseren' over methodiekontwikkeling rond extramuralisering van (verslaafde) dak- en thuislozen.

lees meer

Nieuwe subsidieoproepen online over verward gedrag

26 april 2017 - ZonMw stelt 3 subsidieoproepen open voor projecten om de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren.

lees meer

‘Thuis in de wijk’ – onderzoek doorstroom opvang en beschermd wonen

6 oktober 2016 - Recent verscheen het rapport 'Doorstromers beschermd wonen en maatschappelijke opvang' waarin de doorstroom, de relatie met de woningmarkt en relevantie randvoorwaarden als begeleiding worden beschreven bij 7 gemeenten.

lees meer

Nieuwe wegen ggz en opvang ondersteunt 30 samenwerkingsinitiatieven

20 september 2016 - Het aanjaagprogramma Nieuwe wegen ggz en opvang is met 30 samenwerkingsinitiatieven vanuit het hele land van start gegaan.

lees meer

Bed&Break hotel voorkomt terugval psychisch kwetsbare mensen

In Arnhem kunnen psychisch kwetsbare mensen die vast dreigen te lopen enkele dagen op adem komen in een gewoon hotel in Arnhem.

lees meer

Meldpunt flexibele opvang in zelfregiecentrum Weert

In een domeinoverstijgende samenwerking wordt het meldpunt flexibele opvang van mensen die dak- of thuisloos zijn, in het Zelfregiecentrum Weert georganiseerd.

lees meer

Clemens Blaas: “huisvesting aanpakken met Nieuwe wegen ggz en opvang”

19 juli 2016 - Clemens Blaas, lid van de stuurgroep van nieuwe wegen ggz en opvang, wil het probleem met huisvesting aanpakken binnen de ggz en maatschappelijke opvang.

lees meer

Blog Dorothé van Slooten – Bemoeizorg in Harderwijk

14 juni 2016 - In deze blog vertelt Dorothé van Slooten over haar gesprek met de gemeente Harderwijk, ggd, verslavingszorg en anderen over bemoeizorg.

lees meer

Wonen, opvang en bescherming blijft achter

2 mei 2016 - Ondanks de grote belangstelling voor het programma blijven de aanmeldingen voor nieuwe het thema wonen, opvang en bescherming nog achter. Bent u of kent u een mooi samenwerkingsinitiatief op dit gebied? Meld u vandaag nog aan!

lees meer