NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Resultaten voor de tag: wonen

Verkiezing: Meest leefbare ggz-omgeving

17 november 2017 - Stichting de nieuwe draai zoekt naar ggz-instellingen die speciale aandacht hebben voor de fysieke omgeving waarin cliënten worden behandeld. Meld u aan!

lees meer

Doen wat nodig is – tips voor samenwerking van Humanitas Onder Dak en gemeente Almelo

Tips uit Almelo: Durf bestaande organisatiegrenzen en –domeinen los te laten; stel telkens weer de vraag: ‘wordt deze cliënt hier gelukkiger van?

lees meer

Doen wat nodig is – Samenwerkingsprincipes van gemeenten en betrokken organisaties

In Almelo is een integrale aanpak succesvol doordat de verschillende samenwerkingspartners elkaar weten te vinden in de basis: goed met elkaar samenwerken.

lees meer

Domeinoverstijgende samenwerking en aansluiten bij context

Harry Michon en Dorothé van Slooten zijn themacoördinatoren voor het programma Nieuwe wegen ggz en opvang. “Het is een inspirerende samenwerking”.

lees meer

Rapport Leger des Heils ‘Gekanaliseerd improviseren’

Leger des Heils presenteert het rapport 'Gekanaliseerd improviseren' over methodiekontwikkeling rond extramuralisering van (verslaafde) dak- en thuislozen.

lees meer

Verslag themabijeenkomst ‘Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming’

Donderdag 9 februari 2017 vond een bijeenkomst plaats van de themagroep 'Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming'. Lees het verslag!

lees meer

Handreiking: ‘Regionaal plan van aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang’

24 november 2016 - De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten publiceert de handleiding 'Regionaal plan van aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang' als hulpmiddel bij het opstellen van het regionaal plan van aanpak.

lees meer

Samenwerking bij pilot ‘Gewoon thuis’ in Gouda

Kwintes is samen met de gemeente, woningbouwverenigingen, Eleos en het Leger des Heils, gestart met de pilot ‘Gewoon thuis’ in Gouda.

lees meer

Nieuwe wegen ggz en opvang ondersteunt 30 samenwerkingsinitiatieven

20 september 2016 - Het aanjaagprogramma Nieuwe wegen ggz en opvang is met 30 samenwerkingsinitiatieven vanuit het hele land van start gegaan.

lees meer

Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil vanaf 2018 alle urgente kwetsbare groepen binnen drie maanden passende woonruimte aanbieden.

lees meer