NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Resultaten voor de tag: Samen werken aan sociale inclusie

E.V.A. ziet nieuwe wegen voor dak- en thuislozen

Wytze Groen en Fokko van der Ploeg zijn van E.V.A.: Eigenaar van Vraag en Aanbod. Ze zien een toename van het aantal daklozen en vinden dat die daklozen zelf de eigenaars van hun vraag en aanbod moeten zijn, in plaats van dat hen aanbod wordt opgedrongen dat niet aansluit bij hun behoeften.

lees meer

Duurzame financiering van innovaties in Zuid-Limburg

Elvira van Bergen (directeur coöperatie Heerlen STAND-BY!) en Paul Schefman (bestuurder LEVANTOgroep) vertellen over de experimenten in de Zuid-Limburgse gemeenten die moeten dienen als opmaat naar duurzame financiering van innovaties op het gebied van ggz en maatschappelijke opvang.

lees meer

E-zine, presentaties en verslagen – Congres ‘Samen werken aan sociale inclusie’

19 maart 2018 - Op donderdag 15 maart 2018 kwamen in Nieuwegein zo’n 800 mensen samen op het congres Samen werken aan sociale inclusie. Bekijk de presentaties en verslagen.

lees meer

Sociale inclusie: maak contact van mens tot mens

15 maart 2018 - Op het congres Samen werken aan sociale inclusie gingen expeditieleiders en bezoekers op zoek naar wat de sector nodig heeft om sociale inclusie te bevorderen.

lees meer

Bouw mee aan de toekomst van sociale inclusie

8 maart 2018 - Op donderdag 15 maart 2018 vindt het congres 'Samen werken aan sociale inclusie' plaats. Tijdens dit congres worden er naast workshops ook bouwsessies verzorgd. Lees over de doelen van deze bouwsessies.

lees meer

Programma congres ‘Samen werken aan sociale inclusie’ 15 maart 2018 bekend.

19 februari 2018 - Het programma van het congres ‘Samen werken aan sociale inclusie’ op 15 maart 2018 is bekend. Het wordt een bijzondere en inspirerende dag met workshops, bouwsessies, een ontmoetings- en inspiratieplein en Mission Possible.

lees meer

Themaroute Duurzame financiering – Congres ‘Samen werken aan sociale inclusie’

Thema Duurzame financiering Innovaties voor sociale inclusie starten meestal met incidentele, kortdurende financiering. Voor doorontwikkeling en implementatie is structurele en langer durende financiering nodig. Samenspel tussen aanbieders en gemeenten (Wmo en Particpatiewet) en zorgverzekeraars (Zorgverzekeringswet) is hiervoor van belang. Hoe brengen we dat samenspel tot stand? Themaroute Duurzame financiering | ronde 1 1.11 Een toekomststrategie […]

lees meer

Themaroute Meedoen in de samenleving – Congres ‘Samen werken aan sociale inclusie’

Thema Meedoen in de samenleving Ieder mens wil van betekenis kunnen zijn. Daarom is meedoen in de samenleving zo belangrijk. Meedoen heeft veel facetten: van werk en het hebben van sociale contacten tot persoonlijke ontwikkeling. Hoe zetten we ons samen in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen? Themaroute Meedoen in de samenleving | […]

lees meer

Themaroute Samenwerken – Congres ‘Samen werken aan sociale inclusie’

Thema Samenwerken Sociale inclusie vraagt samenwerking op alle niveaus. Tussen burgers, naasten, vrijwilligers, professionals en organisaties. Wie samenwerkt draagt zijn eigen verantwoordelijkheid en maakt daar met elkaar afspraken over. Wat hebben we nodig voor succesvolle samenwerking? Themaroute Samenwerken | ronde 1 1.8 Dakloosheid voorkomen door regionale samenwerking Stichting de Tussenvoorziening biedt opvang en begeleiding aan […]

lees meer

Themaroute Wonen en opvang – Congres ‘Samen werken aan sociale inclusie’

Thema Wonen en opvang Voor elke woonbehoefte en voor elke mate van eigen regie moet een woonvorm te vinden zijn. Een woonvorm op maat, die mensen optimaal ondersteunt bij het meedoen. Welke veelbelovende vormen van wonen, opvang en bescherming zijn er? En wat hebben we nog nodig? Themaroute Wonen en opvang | ronde 1 1.15 […]

lees meer