NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Resultaten voor de tag: Samenwerking

Gevonden deelnemers

Maak meer gebruik van ervaringsdeskundigheid

5 januari 2018 - Paola van der Noordt, ervaringsdeskundig projectleider bij RIBW Brabant, roept in een opiniestuk van Trouw op: 'Maak meer gebruik van de ervaringskennis die er is.'

lees meer

Gemeenten sluiten Village Deals

22 december 2017 - In elf gemeenten sloten het college van B&W en de gemeenteraad een Village Deal. Daarmee zetten ze in op ondersteunings-arrangementen in het sociaal domein.

lees meer

Financiering lokale ggz voorzieningen uit verschillende potjes vergt domeinoverstijgende samenwerking

4 december 2017 - 'Om hulp te bieden aan kwetsbare mensen in de wijk is het nodig om domeinen te overschrijden. Voor de financiering geldt dat evenzeer.

lees meer

NZa wil meer ruimte voor domeinoverstijgende samenwerking

23 november 2017 - Nza wil meer ruimte voor domeinoverstijgende samenwerking en een andere manier van bekostigen in de ggz blijkt uit een artikel van Skipr.

lees meer

Succesvol samenwerken – 6 tips van expert Ferry Koster

Ferry Koster, onlangs benoemd tot bijzonder hoogleraar Innovatieve samenwerking aan Tilburg University, is expert op het terrein van succesvol samenwerken.

lees meer

Subsidieregeling Preventiecoalities biedt kansen voor samenwerking

De subsidieregeling Preventiecoalities bekostigt een deel van de procescoördinatie van een gezamenlijke aanpak van preventieactiviteiten voor risicogroepen.

lees meer

Samenwerking op de kaart – VNG

Om in kaart te brengen welke samenwerkingsprojecten er zijn, heeft VNG onderzoek gedaan en samenwerkingskaarten opgesteld.

lees meer

Programma Masterclass ‘Duurzame financiering van innovaties’ bekend

10 augustus 2017 - Programma masterclass bekend met o.a. samenwerkingsinitiatieven aan het woord en sprekers van VNG, zorgverzekeraars en Schakelteam personen met verward gedrag.

lees meer

Schippers roept op tot samenwerking en versnelling opbouw ambulante zorg

19 juli 2017 - Minister Schippers (VWS) en ggz-partijen hebben afspraken gemaakt tegen ggz-wachtlijsten. Oproep tot samenwerking en versnelling opbouw ambulante zorg.

lees meer

Doen wat nodig is – tips voor samenwerking van Humanitas Onder Dak en gemeente Almelo

Tips uit Almelo: Durf bestaande organisatiegrenzen en –domeinen los te laten; stel telkens weer de vraag: ‘wordt deze cliënt hier gelukkiger van?

lees meer