NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Resultaten voor de tag: Samenwerking

Programmaleider Marie-Antoinette Bäckes: ‘Durven dromen en durven doen!’

Marie-Antoinette Bäckes, programmaleider Nieuwe wegen ggz en opvang, vertelt over de cruciale voorwaarden voor succesvol samenwerken in de ggz.

lees meer

Video: Samen werken aan herstel in Amsterdam Zuid

Bekijk de video van deelnemer 'ggz in de wijk'. Een mooie weergave van hoe verschillende partijen in Amsterdam Zuid domeinoverstijgend werken aan herstel.

lees meer

Doen wat nodig is – Samenwerkingsprincipes van gemeenten en betrokken organisaties

In Almelo is een integrale aanpak succesvol doordat de verschillende samenwerkingspartners elkaar weten te vinden in de basis: goed met elkaar samenwerken.

lees meer

Congres: De herschikking van het publieke domein – 6 juli

23 juni 2017 - Op donderdag 6 juli 2017 vindt het zesde jaarcongres van het lectoraat Management van Cultuurverandering plaats: 'De herschikking van het publieke domein'.

lees meer

Inkoopbeleid VGZ: Good practices in de ggz

22 juni 2017 - VGZ is concreet aan de slag gegaan met Good practices in de ggz. Deze 5 Good practices zijn opgenomen in het inkoopbeleid van de VGZ.

lees meer

Verslag masterclass ervaringsdeskundigheid – 15 juni 2017

Op 15 juni 2017 vindt de masterclass ‘De bijdrage van ervaringsdeskundigheid aan innovatie in ggz en opvang’ plaats in Utrecht.

lees meer

Domeinoverstijgende samenwerking en aansluiten bij context

Harry Michon en Dorothé van Slooten zijn themacoördinatoren voor het programma Nieuwe wegen ggz en opvang. “Het is een inspirerende samenwerking”.

lees meer

Verslag bijeenkomst ‘Duurzame financiering van innovaties’

De bijeenkomst ‘Duurzame financiering van innovaties’ had als doel: vraagstukken en oplossingsrichtingen met betrekking tot financiering ontdekken.

lees meer

Verslag: Themabijeenkomst Participatie, inclusie en werk bij Lentis

Op een zonovergoten woensdag zijn een twintigtal leden van de themagroep Participatie, inclusie en werk op werkbezoek geweest in Zuidlaren, bij Lentis.

lees meer

Dagbesteding in ontwikkeling: 9 vernieuwende voorbeelden ggz-problematiek

Movisie schetst een beeld van de huidige ontwikkeling van dagbesteding in Nederland. Speciale aandacht is er voor mensen met ggz-problematiek.

lees meer