NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Deelnemers

Er doen 27 samenwerkingsverbanden mee aan het programma Nieuwe wegen ggz en opvang. De deelnemers werken in 3 themagroepen aan hun project. Bekijk op onderstaande kaart waar de deelnemers van start zijn gegaan. Op zoek naar een deelnemer? Filter de kaart op thema of zoek op een specifieke naam.

Hulpdocumenten voor deelnemers
Onderstaande documenten kunnen deelnemers aan Nieuwe wegen ggz en opvang gebruiken voor hun samenwerkingstraject:

Kaart filteren

Naam

Thema