NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Deelnemers

Er hebben 27 samenwerkingsverbanden meegedaan aan het programma Nieuwe wegen ggz en opvang. De deelnemers werkten in 3 themagroepen aan hun project. Bekijk op onderstaande kaart waar de deelnemers van start zijn gegaan. Op zoek naar een deelnemer? Filter de kaart op thema of zoek op een specifieke naam.

Hulpdocumenten voor deelnemers
Onderstaande documenten zijn met deelnemers aan Nieuwe wegen ggz en opvang gedeeld voor hun samenwerkingstraject:

Kaart filteren

Naam

Thema