NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Deelnemers

Er hebben 27 samenwerkingsverbanden meegedaan aan het programma Nieuwe wegen ggz en opvang. De deelnemers werkten in 3 themagroepen aan hun project. Bekijk op onderstaande kaart waar de deelnemers van start zijn gegaan. Op zoek naar een deelnemer? Filter de kaart op thema of zoek op een specifieke naam.

Hulpdocumenten voor deelnemers
Onderstaande documenten zijn met deelnemers aan Nieuwe wegen ggz en opvang gedeeld voor hun samenwerkingstraject:

Kaart filteren

Naam

Thema

 • Met onderstaande organisatie zijn we in gesprek over deelname:
 • Begeleid leren - Cosis
 • Brede inloopvoorziening+ Brunssum - LEVANTOgroep
 • De boerderij nieuwe vormen van participatie - Lister
 • De Dorps(huis)kamer - Lentis
 • GGz in de wijk Amsterdam Zuid - Ingeest
 • Meedoen met Meerburg - Gemeente Leiden & GGD HM
 • Perspectief op opleiding en werk - Odibaan & PsyQ Zaandam
 • Proeftuin cliëntondersteuning GGz Apeldoorn - Riwis
 • Stadskamer Doetinchem - Stichting Stadskamer
 • Van crisisinterventie naar preventie - Karakter Ede

 • Met onderstaande organisatie zijn we in gesprek over deelname:
 • Beschermd wonen in de wijk vanuit een integraal en creatief perspectief - GGZ Oost Brabant
 • Buut Vrij in Noord-Holland - Buut Vrij Hoorn
 • Eigenaar van Vraag en Aanbod (E.V.A.) - Zienn
 • Preventie en uitstroom in de Lekstroom - De Tussenvoorziening
 • Respijthuis de Halte - GGzE
 • WijCk Wonen - Kwintes
 • Woonarrangementen - Humanitas onder dak (HOD)
 • Zorgarrangementen - RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

 • Met onderstaande organisatie zijn we in gesprek over deelname:
 • Bemoeizorg 3.0 Harderwijk - Gemeente Harderwijk
 • Buurtcirkel - Pameijer
 • De Opstarter - Parnassia
 • Digitaal Platform Herstel Werkt - Cordaan en HVO Querido
 • Herstel en Participatie - Kwintes
 • Netwerk HET - Tactus (intact)
 • PsyNet - UMC Utrecht Hersencentrum
 • R-ACT methodiek - Bavo Europoort
 • Regionale Herstelacademie - Yulius