NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Deelnemers

Kaart filteren

Naam

Thema

 • Met onderstaande organisatie zijn we in gesprek over deelname:
 • Begeleid leren - Cosis
 • Brede inloopvoorziening+ Brunssum - LEVANTOgroep
 • De boerderij nieuwe vormen van participatie - Lister
 • De Dorps(huis)kamer - Lentis
 • GGz in de wijk Amsterdam Zuid - Ingeest
 • Meedoen met Meerburg - Gemeente Leiden & GGD HM
 • Perspectief op opleiding en werk - Odibaan & PsyQ Zaandam
 • Proeftuin cliëntondersteuning GGz Apeldoorn - Riwis
 • Stadskamer Doetinchem - Stichting Stadskamer
 • Van crisisinterventie naar preventie - Karakter Ede

 • Met onderstaande organisatie zijn we in gesprek over deelname:
 • Beschermd wonen in de wijk vanuit een integraal en creatief perspectief - GGZ Oost Brabant
 • Buut Vrij in Noord-Holland - Buut Vrij Hoorn
 • Eigenaar van Vraag en Aanbod (E.V.A.) - Zienn
 • Preventie en uitstroom in de Lekstroom - De Tussenvoorziening
 • Respijthuis de Halte - GGzE
 • WijCk Wonen - Kwintes
 • Woonarrangementen - Humanitas onder dak (HOD)
 • Zorgarrangementen - RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

 • Met onderstaande organisatie zijn we in gesprek over deelname:
 • Bemoeizorg 3.0 Harderwijk - Gemeente Harderwijk
 • Buurtcirkel - Pameijer
 • De Opstarter - Parnassia
 • Digitaal Platform Herstel Werkt - Cordaan en HVO Querido
 • Herstel en Participatie - Kwintes
 • Netwerk HET - Tactus (intact)
 • PsyNet - UMC Utrecht Hersencentrum
 • R-ACT methodiek - Bavo Europoort
 • Regionale Herstelacademie - Yulius