NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Begeleid leren

Resultaten Begeleid leren
Begeleid leren heeft haar project binnen Nieuwe wegen ggz en opvang inmiddels afgerond. Lees meer over de resultaten van het project in de Factsheet van het samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsinitiatief ‘Begeleid Leren’ neemt deel aan het programma Nieuwe wegen ggz en opvang. De samenwerkende partijen willen jongeren met psychische problemen begeleiding bieden. En het proces en de route naar opleiding en werk beter laten verlopen. Door een toekomstbestendige manier van organiseren beoogt het samenwerkingsverband betere uitkomsten voor cliënten.

Projectleider Lenneke Docter
“Door mee te doen aan Nieuwe wegen ggz en opvang gaan er ook letterlijk nieuwe wegen voor ons open. Met de landelijke ingangen van het aanjaagprogramma hopen we meer bekendheid te genereren voor het belang van het halen van een diploma, juist ook voor mensen met een (ernstig) psychische aandoening! Als je de boot mist, heb je minder kans op een goede baan, een fijn huis en een goed leven. Met ‘Begeleid Leren’ willen we deze kwetsbare jongeren een steuntje in de rug geven.”

Kiezen, verkrijgen en behouden

 Begeleid leren biedt ondersteuning bij het Kiezen, Verkrijgen en Behouden van een reguliere opleiding.

 • Ondersteuning in het kader van kiezen en verkrijgen
  Advies over onderwijs (kiezen) en ondersteuning bij onderwijsgerelateerde vragen van jongeren (verkrijgen)
 • Ondersteuning in het kader van behouden
  Studievaardigheidslessen, zoals huiswerkplanning, studeren voor toetsen, reageren op feedback en samenwerken. Daarnaast gespecialiseerde huiswerkbegeleiding en individuele begeleiding thuis voor stimulans en motivatie.

Wat wil ‘Begeleid leren’ bereiken?

Begeleid lerenIn de afgelopen jaren heeft het samenwerkingsinitiatief ‘Begeleid Leren’ zich als aanpak bewezen. Met de verschillende programma’s zijn studenten met een psychische beperking ondersteund bij het behalen van hun diploma. Toch zijn er in de praktijk nog 3 knelpunten die terugkomen:

 1. Structurele financiering voor ‘Begeleid leren’
 2. Samenwerking tussen ggz en onderwijs
 3. Transitie van ‘Begeleid leren’ naar ‘Begeleid werken’

In het programma Nieuwe wegen ggz en opvang gaat het samenwerkingsinititief praktijkonderzoek doen naar bovenstaande knelpunten. Dat willen de samenwerkende partijen doen met behulp van beschrijvingen van praktijkcasussen. In elke casus staat één persoon centraal: een student óf cliënt. Elke casus maakt een uitgebreide beschrijving van het probleem en de ervaren knelpunten. Vervolgens wordt uitgewerkt wat de uitdaging is en hoe dit knelpunt in de praktijk wel of niet is opgelost. Hierbij kan er gebruik worden gemaakt van een ecogram of netwerkanalyse.

Projectleider Lenneke Docter
“De ambitie is om binnen het programma Nieuwe wegen ggz en opvang per knelpunt tenminste 2 casussen uit te schrijven. In totaal levert dit een eindproduct op met 6 beschreven kwalitatieve praktijkvoorbeelden. Wat kunnen we leren van deze casussen? Het product sluiten we af met aanbevelingen.”

Samenwerkingsverband ‘Begeleid leren’

Het samenwerkingsverband wordt gevormd door Cosis, Accare, ROC Menso Alting, Terra MBO College en de Hanze Hogeschool in Groningen.

Meer weten

 • Download het projectplan van het samenwerkingsinitiatief ‘Begeleid leren’.
 • Bekijk de poster over het samenwerkingsinitiatief ‘Begeleid leren’

Artikelen over Begeleid leren: