NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Bemoeizorg 3.0 Harderwijk

Resultaten Bemoeizorg 3.0 Harderwijk
Bemoeizorg 3.0 Harderwijk heeft haar project binnen Nieuwe wegen ggz en opvang inmiddels afgerond. Lees meer over de resultaten van het project in de Factsheet van het samenwerkingsverband. In het artikel ‘Zo doen wij dat! Omgaan met kwetsbare mensen in de regio Noord-Veluwe’ wordt aan de hand van een casus mooi de resultaten van de regionale samenwerking beschreven.

Op basis van een convenant Maatschappelijke Zorg is in de gemeente Harderwijk samen met 15 betrokken organisaties afspraken gemaakt op welke manier het meldpunt maatschappelijke zorg en de bemoeizorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen wordt georganiseerd in de regio (circa 185.000 inwoners). Onder verantwoordelijkheid van de GGD is een team gevormd met zo’n 10 gedetacheerde medewerkers vanuit betrokken organisaties.

Wat wil Bemoeizorg 3.0 bereiken

De bemoeizorg loopt goed, maar de vraag is: kan het beter? Onder verantwoordelijkheid van de regiegroep wordt een samenwerkingsinitiatief gestart met onder andere GGD Noord en Oost Veluwe, Tactus, GGZ Centraal, Kwintez en Stimenz. De gemeente wil de bemoeizorg innoveren en in samenwerking een flinke ‘boost’ geven, met als doel mensen met  ernstige psychische aandoeningen te bereiken door inzet van onder andere ervaringsdeskundigheid en eHealth.

Mensen die eerder door het bemoeizorgteam geholpen zijn, kunnen een rol spelen in een klankbordgroep, maar ook door samen met een bemoeizorgwerker aan casefinding te doen of reeds gevonden mensen te bezoeken dan wel te verleiden tot zorgacceptatie. Het team zou daarnaast graag een methodiek uitwerken waarmee ze de vakantieparken op en over kunnen gaan, omdat deze vaak als schuilplaats worden gebruikt. Ook wil het team experimenteren met eHealth om de mensen te bereiken die zich fysiek verstoppen, maar die nog wel benaderbaar achter de PC zitten.

Samenwerkingspartners

Het samenwerkingsverband wordt gevormd door: Gemeente Harderwijk, GGD Noord en Oost Veluwe, Tactus, GGZ Centraal, Kwintez en Stimenz.

Artikelen over Bemoeizorg 3.0 Harderwijk: