NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Beschermd wonen in de wijk vanuit een integraal en creatief perspectief

Resultaten ‘Beschermd wonen in de wijk vanuit een integraal en creatief perspectief’
‘Beschermd wonen in de wijk vanuit een integraal en creatief perspectief’ heeft haar project binnen Nieuwe wegen ggz en opvang inmiddels afgerond. Lees meer over de resultaten van het project in de Factsheet van het samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband ‘Beschermd wonen in de wijk vanuit een integraal en creatief perspectief’ neemt deel aan het programma Nieuwe wegen ggz en opvang. Verdere informatie volgt.

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband wordt gevormd door het Verdihuis en GGZ Oost-Brabant.

Artikelen over Beschermd wonen in de wijk vanuit een integraal en creatief perspectief: