NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Buurtcirkel

Resultaten Buurtcirkel
Buurtcirkel heeft haar project binnen Nieuwe wegen ggz en opvang inmiddels afgerond. Lees meer over de resultaten van het project in de Factsheet van het samenwerkingsverband. Daarnaast is het document ‘Kwaliteit en monitoring bij Buurtcirkel‘ gepubliceerd, waarmee de implementatie inzichtelijk wordt gemaakt.

Buurtcirkel: sociaal netwerk

In het concept van het programma ‘buurtcirkel’ dat ontwikkeld is door Pameijer, ondersteunen 8 tot 12 deelnemers in een wijk elkaar in een sociaal netwerk. Een vrijwilliger zorgt voor stimulans en verbindt de buurtcirkel met de buurt en wijk. De leden vormen niet alleen met elkaar een netwerk, maar sluiten ook aan bij de bestaande infrastructuren. Een professionele buurtcirkelcoach fungeert daarbij als vangnet. De oorsprong van dit concept ligt in Londen.

Leren van elkaar

Essentieel is de effectieve verbinding tussen de deelnemers in de cirkel. Ze maken gebruik van elkaars talenten. Wat de één niet kan, kan de ander juist wel. Op deze wijze ondersteunen de deelnemers elkaar. Het programma is een nieuwe weg voor informele ondersteuning, herstelondersteuning en participatie. Het genereert meer autonomie, zelfredzaamheid en reciprociteit en draagt bij aan herstel van vitaliteit bij kwetsbare burgers en in buurten en wijken.

Wat wil buurtcirkel bereiken?

Buurtcirkel is een krachtig concept dat de eigen regie verhoogt. Mensen gaan eigen talenten beter benutten en zijn minder afhankelijk van professionals. Informele buurtcontacten worden versterkt, waardoor eenzaamheid wordt tegengegaan. Het programma draagt bij tot betrokken verbindingen van de deelnemers met de wijk.

In het kader van deelname aan ‘Nieuwe wegen ggz en opvang’ wordt de productformule beschreven, waarmee de kwaliteit van het concept wordt gewaarborgd. Pameijer heeft een strategie ontwikkeld om het programma landelijk te verspreiden en ontwikkelde ook een training voor buurtcirkelcoaches.

Samenwerkingspartners

Heeft u belangstelling voor Buurtcirkel? Neem dan contact op met projectleider Freek Heerema via 010 – 27 100 00 of freek.heerema@pameijer.nl

Artikelen over Buurtcirkel: