NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Buut Vrij in Noord-Holland

Resultaten Buut Vrij
Buut Vrij heeft haar project binnen Nieuwe wegen ggz en opvang inmiddels afgerond. Lees meer over de resultaten van het project in de Factsheet van het samenwerkingsverband.

Buut Vrij Nederland biedt tijdelijke opvang (respijtzorg) in een Buut Vrij huis. Hier wordt laagdrempelig, zonder wachttijd en zonder noodzaak van indicatie of diagnose, hulp geboden wanneer iemand in ernstige psychische of sociale nood is. Bij Buut Vrij werken ervaringsdeskundige professionals en vrijwilligers. Buut Vrij Nederland is in april 2016 gestart met een Buut Vrij huis in Hoorn.

Wat wil Buut Vrij in Noord-Holland bereiken?

Buut Vrij Hoorn heeft in een oud klooster een 24-uursverblijf voor maximaal 5 dagen voor mensen met psychiatrische aandoeningen om crisis te voorkomen. Mensen kunnen van deze voorziening gebruik maken zonder indicatie. Met de Peer-Support van het team van ervaringsdeskundigen kan iemand zijn gevoel van eigenwaarde vergroten en de eigen regie (terug) nemen. Hierdoor gaan gasten na hun verblijf bij Buut Vrij met meer perspectief, handvaten, hoop en soms met zingevende doelen, naar huis. Het doel is om deze voorziening in een samenwerkingsinitiatief door te ontwikkelen. Buutvrij Hoorn heeft met de samenwerkingspartners een gedeelde visie op herstelgericht werken: doen, ervaren, feedback en groei (DEFG). Samen willen deze organisaties de ontwikkeling van mensen met psychiatrische aandoeningen mogelijk maken en naar behoefte meerdere Buut Vrij huizen in Noord Holland tot stand brengen.

Samenwerkingspartners

Buut Vrij in Noord-Holland is een samenwerkingsinitiatief van Buut Vrij Hoorn, Vriend GGZ, Big Move en GGZ NHN.

Artikelen over Buut Vrij in Noord-Holland: