NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

De boerderij nieuwe vormen van participatie

Resultaten De Boerderij – nieuwe vormen van participatie
De Boerderij heeft haar project binnen Nieuwe wegen ggz en opvang inmiddels afgerond. Lees meer over de resultaten van het project in de Factsheet van het samenwerkingsverband.

Samenwerkingsverband De Boerderij – nieuwe vormen van participatie doet mee aan het programma Nieuwe wegen ggz en opvang. De samenwerkende partijen willen samen met bewoners van ‘De Boerderij’ , vrijwilligers en maatschappelijke partners in de wijk ontdekken of er mogelijkheden zijn voor participatie en een netwerk opbouwen met bewoners.  De Boerderij is in 2013 tot stand gekomen vanuit een samenwerking tussen Lister (RIBW) en Altrecht Forensisch ACT.

De Boerderij

Op de Boerderij (wijk Lunetten, Utrecht) wonen 15 mensen met een ernstige psychiatrische en/of verslavingsachtergrond. Het zijn cliënten met diverse problemen, waaronder agressie, die lang opgenomen zijn geweest in (beveiligde) ggz-instelling of gevangenis en veel te maken hebben gehad met uitstoting en teleurstelling. Een enkeling leefde jaren op straat waarbij ze iedere vorm van begeleiding of behandeling afwezen. Door hun gedrag konden zij ook niet in de meest laagdrempelige opvang terecht. Op de Boerderij wordt hen de mogelijkheid geboden ergens langer te wonen, met een aanpak van het team (13 mensen, waaronder een groot aantal huismeesters), dat als uitgangspunt heeft: ‘wij weten het niet, maar gaan gaandeweg met elkaar op zoek naar een manier om problemen te tackelen en het leven min of meer op orde te krijgen’. Dit lukt, met heel veel inspanning. In ieder geval wonen de meesten nu langer op de Boerderij met meer relatieve veiligheid en rust. Voor iedere bewoner ligt voortdurend mislukken voor de deur, een leven ‘op orde’ is vooralsnog ver weg door de eigen handicaps en door de omgeving. Mislukken ligt heel gevoelig, door de vele teleurstellingen die ieder kent.

Er is in de loop van de tijd een situatie ontstaan, waarin iedereen zo normaal mogelijk leeft. Dit is echter in deze omgeving en dit is ‘op de bank’. Wat ontbreekt is ‘een stip op de horizon’, groei. Is overwinning van de angst en begeleiding naar andere vormen van dagbesteding of werk mogelijk? Hoe doe je dat, als bewoners met de begeleiders en behandelaars, samen met vrijwillgers en maatschappelijke partners in de wijk?

samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband wordt gevormd door Lister en Altrecht

Artikelen over De boerderij nieuwe vormen van participatie: