NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

De Dorps(huis)kamer

Resultaten De Dorps(huis)kamer
De Dorps(huis)kamer heeft haar project binnen Nieuwe wegen ggz en opvang inmiddels afgerond. Lees meer over de resultaten van het project in de Factsheet van het samenwerkingsverband.

Wat wil Dorps(huis)kamer bereiken?

Samenwerking en verbinding vinden met andere partijen, zoals gemeente, zorgaanbieders, ondernemers, patiënten/cliënten. Het streven naar herstel van burgerrollen in de
maatschappij bij mensen met ernstige psychische aandoeningen.

Samenwerkingspartners De Dorps(huis)kamer

Voor dit project is er een samenwerking tot stand gekomen tussen Lentis, Gemeente Tynaarlo, Trias en Vrienden van Zuidlaren

Projectleider Hennie Tuinstra van Lentis: ‘De Dorpskamer heeft als stip op de horizon een locatie in de dorpskern van Zuidlaren, waar samen met ketenpartners een verbindingspunt is gerealiseerd, waarbij cliënten participeren op een ‘peersupport’ wijze.’

Artikelen over De Dorps(huis)kamer: