NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

De Opstarter

Resultaten De Opstarter
De Opstarter heeft haar project binnen Nieuwe wegen ggz en opvang inmiddels afgerond. Lees meer over de resultaten van het project in de Factsheet van het samenwerkingsverband.

De Opstarter biedt iedereen met een talent, een goed idee of ondernemingskriebels de mogelijkheid om voor zichzelf te beginnen. Of het nu gaat om verbouwen van groenten om die vervolgens te verkopen of het organiseren van een sporttoernooi. De Opstarter biedt de nodige ondersteuning en tools om dit voor elkaar te krijgen. In een toolkit bevinden zich verschillende elementen die bijdragen aan het opzetten van iets nieuws: de nodige kennis, maar ook de nodige hulp in de vorm van inzetbare uren (twee uur extra handen, een uur grafisch ontwerper, twee expert uren, etc.). De gebruiker mag zelf weten wanneer en hoe deze hulp het beste ingezet kan worden.

Starten met een pilot

De Opstarter begint met een pilot waaraan 5 cliënten kunnen deelnemen. Inmiddels is er sinds september 2016 een start gemaakt met twee cliënten. Ieder volgt een individueel traject met zijn eigen Opstarter. Ook worden binnen de pilot contacten gelegd met onder andere het bedrijfsleven en gemeenten. Van Velzen: ‘Tijdens de pilot gaan we onderzoeken of er een poule van professionals is samen te stellen, vanuit onder andere het bedrijfsleven, die het leuk en waardevol vinden om bij de verschillende opstartprojecten betrokken te zijn. Op de agenda van elke gemeente staat de ‘participatiedoelstelling’. Het is daarom een logische stap om ook met hen samenwerking te zoeken.‘ Eind 2017 wordt de pilot afgesloten en de vraag beantwoord: werkt deze manier van werken bevorderend voor eigen regie en herstel en is het antistigmatiserend?

Projectleider Eva van Velzen: “Het mooie van de Opstarter is dat het uit gaat van talenten en vaardigheden die mensen bezitten. Het huidige activiteitenaanbod biedt niet aan iedere cliënt een passende uitdaging. Met de Opstarter gaan we daar verandering in brengen. Het laagdrempelige ondernemen geeft de deelnemers in gepaste mate verantwoordelijkheid en stimuleert om een eigen initiatief vorm te geven en op te bouwen. De Opstarter biedt de nodige tools en hulp om die uitdaging vol vertrouwen aan te gaan.”

Wat wil de Opstarter bereiken

De Opstarter is bedoeld als een nieuwe herstel-ondersteunende activiteit die ggz-cliënten binnen de ambulante zorg daadwerkelijk in beweging brengt. De belangrijkste vraag is: werkt deze manier van werken bevorderend voor eigen regie en herstel en is het antistigmatiserend?

Binnen het programma Nieuwe wegen ggz en opvang wil de projectgroep kennis en ervaringen van de themacoördinatoren en andere deelnemers benutten bij het meedenken met het huidige plan van aanpak voor de pilot, hulp bij de effectmeting en de procesmeting en de vormgeving van een digitale omgeving ten behoeve van de pilot. Daarnaast kan de projectgroep van de Opstarter de eigen ervaringen (best practices) en kennis vanuit Pink Donut inbrengen en verspreiden.

Samenwerkingspartners

Pilot de ‘Opstarter’ staat onder projectleiderschap van Zorgbelang Zuid-Holland en wordt uitgevoerd samen met Parnassia, Pink Donut, Reakt, bedrijfsleven en diverse gemeenten in de regio Haaglanden.

Artikelen over De Opstarter: