NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Digitaal Platform Herstel Werkt

Resultaten Digitaal Platform Herstel Werkt
Digitaal Platform Herstel Werkt heeft haar project binnen Nieuwe wegen ggz en opvang inmiddels afgerond. Lees meer over de resultaten van het project in de Factsheet van het samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband ‘Digitaal Platform Herstel Werkt doet mee aan het programma Nieuwe wegen ggz en opvang. De samenwerkende partijen nemen het initiatief om in samenwerking met ervaringsdeskundigen in de stad en andere relevante partijen een digitaal platform voor herstelbevorderende activiteiten tot stand te brengen.

Herstel Werkt

Er is al langere tijd behoefte aan een gezamenlijk Digitaal Platform omtrent herstel binnen Amsterdam. Tijdens het congres Herstel Werk(t) op 19 mei 2016 stemden 12 ketenpartners op het gebied van ggz, verslavingszorg, maatschappelijke opvang, informele zorg, revalidatie, onderwijs en opleidingen ervaringsdeskundigheid in met de Amsterdamse Verklaring Ervaringsdeskundigheid en een stedelijk netwerk rondom herstel en ervaringsdeskundigheid

Doel ‘Digitaal Platform Herstel Werkt’

Het samenwerkingsverband ‘Digitaal Platform Herstel Werkt’ wil met behulp van een website inzichtelijk te maken waar iemand in Amsterdam kan deelnemen aan herstelactiviteiten. Het digitale platform richt zich specifiek op Amsterdammers – met een kwetsbaarheid op psychisch, danwel sociaal maatschappelijk vlak – die gemotiveerd zijn om te werken aan eigen herstel.

Een aantal mogelijke pijlers voor de nieuwe website:

  1. Overzicht Herstelactiviteiten
  2. Opleidingsaanbod Ervaringsdeskundigheid
  3. Talentenbank

Groeien door vertakkingen

‘Digitaal Platform Herstel Werkt’ is een gefaseerd project. In de eerste fase inventariseren de projectleiders de verschillende wensen en behoeften van ketenparters. Het project wordt symbolisch opgehangen aan een boom. Input is essentieel om de boom te laten groeien. Groei kan ontstaan door vele vertakkingen. Daarnaast is draagvlak van belang om de boom stabiliteit te geven.

Digitaal platform herstel

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband wordt gevormd door Cordaan en HVO Querido. Het digitaal platform werkt samen met alles wat er gebeurt rondom herstel in Amsterdam, waaronder met Herstel Werk(t).

Artikelen over Digitaal Platform Herstel Werkt: