NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Eigenaar van Vraag en Aanbod (E.V.A.)

Resultaten ‘Eigenaar van Vraag en Aanbod’ (E.V.A.)
‘Eigenaar van Vraag en Aanbod’ (E.V.A.) heeft haar project binnen Nieuwe wegen ggz en opvang inmiddels afgerond. Lees meer over de resultaten van het project in de Factsheet van het samenwerkingsverband. Bekijk ook de video over het project E.V.A.

Het samenwerkingsverband ‘Eigenaar van Vraag en Aanbod’ (E.V.A.) neemt deel aan het programma Nieuwe wegen ggz en opvang. De samenwerkende partijen willen een andere manier van denken en handelen richting dak- en thuislozen stimuleren.

Eigenaar van Vraag en Aanbod (E.V.A.)

Kern van de nieuwe visie en ideeën is het onvoorwaardelijk uitgaan van ‘assisteren’ van de dakloze burger in zijn/haar persoonlijke missie. De dakloze is niet alleen eigenaar van zijn/haar vraag, maar ook eigenaar van het antwoord. Deze manier van denken vergt een nieuwe kijk op de doelgroep, op beperkingen en mogelijkheden, op het principe van vraagsturing en bovenal op een beter passende manier van handelen.

E.V.A. is geen instrument dat ‘bedacht moet worden’. Het is een beweging, een concept dat enkel geperfectioneerd kan worden, doordat er vanuit tal van disciplines op gereflecteerd wordt. Op die manier kan het voortdurend aangescherpt worden. E.V.A. is daarmee een beweging die zich niet alleen focust op de vraag van de dakloze, maar een beweging die zich bovenal richt op een ‘andere’ kijk op doelgroepen. Op bejegening en attitude vanuit de betrokken organisaties, instellingen en overheid.

Samenwerkingsverband

Eigenaar van Vraag en Aanbod is een samenwerkingsverband tussen Zienn, Limor, NHL Hogeschool, Woningbouwvereniging Elkien en Coöperatie Amaryllis.

Artikelen over Eigenaar van Vraag en Aanbod (E.V.A.):