NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

GGz in de wijk Amsterdam Zuid

Resultaten GGz in de wijk – Amsterdam Zuid
GGz in de wijk heeft haar project binnen Nieuwe wegen ggz en opvang inmiddels afgerond. Lees meer over de resultaten van het project in de Factsheet van het samenwerkingsverband of lees de bevindingen in het verslag van een verkenning van de impact voor cliënten. Ook is er een cliëntverhaal opgehaald dat duidelijk maakt wat de impact van GGz in de wijk voor individuele cliënten kan zijn. Tot slot wordt de interventiebeschrijving van GGz in de wijk beschreven in een handboek. Naar verwachting wordt dit handboek in de zomer van 2018 gepubliceerd.

Ggz in de wijk Amsterdam Zuid neemt deel aan het programma Nieuwe wegen ggz en opvang. Het Amsterdamse stadsdeel wil in 2017 samen met GGZ InGeest, welzijnsorganisaties, wijkcentra en Huizen van de Wijk en TeamED een aantal randvoorwaarden realiseren om bewoners met een psychische of psychiatrische beperking beter te laten functioneren in hun wijk.

Concreet wil het samenwerkingsverband:

  • optimaal op elkaar afgestemde zorg, hulpverlening en welzijnsactiviteiten;
  • een welzijnsaanbod dat aansluit op de behoefte van de doelgroep;
  • goede sociale toegankelijkheid van de welzijnsvoorzieningen;
  • bekendheid van het hulp- en welzijnsaanbod bij de doelgroep en hun professioneel- en informeel netwerk.

Samenwerkingsverband ggz in de wijk Amsterdam Zuid

Ggz in de wijk in Amsterdam Zuid is een samenwerkingsverband tussen GGZ inGeest, Stadsdeel Amsterdam Zuid, Huizen van de Wijk, TeamED.

Artikelen over GGz in de wijk Amsterdam Zuid: