NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Herstel en Participatie

Resultaten Herstel en Participatie
Herstel en Participatie heeft haar project binnen Nieuwe wegen ggz en opvang inmiddels afgerond. Lees meer over de resultaten van het project in de Factsheet van het samenwerkingsverband.

Herstel en Participatie neemt deel aan het programma Nieuwe wegen ggz en opvang. Het samenwerkingsverband heeft als doel herstel toegankelijk te maken voor iedereen en het liefst zo dicht mogelijk in ieder z’n eigen buurt of dorp in Midden Holland.

Wat wil Herstel en Participatie bereiken?

Herstel staat voor een proces waarbij nieuwe zin en betekenis in het leven ontstaan na psychische- of verslavingsproblemen en of dak/thuisloosheid. De toegang tot herstel zou niet afhankelijk mogen zijn van welke organisatie je begeleiding, behandeling of ondersteuning krijgt. Het project Herstel en Participatie wil daarom mogelijkheden creëren om herstel toegankelijk te maken voor iedereen.

Activiteiten die onder andere zijn gestart:

  • Maatjesproject
  • Ervaringscoaches
  • Herstelgroepen
  • Cliëntgestuurde initiatieven
  • Samenwerken in het bemiddelen naar (vrijwilligers)werk en het bieden van werkervaringsplekken
  • Cursussen Herstel en Participatie

Het samenwerkingsverband wil met dit initiatief het aanbod om aan herstel te kunnen werken en (meer) te participeren meer bekend maken bij kwetsbare burgers in Midden Holland. Zij krijgen dan de mogelijkheid om gericht te kunnen kiezen. En men wil ontschotting tot stand brengen. Het aanbod van herstel en participatie activiteiten bij de samenwerkingspartners toegankelijk maken voor alle cliënten/deelnemers/patiënten uit de regio Midden Holland.

Samenwerkingspartners

Het project is een samenwerkingsinitiatief van Kwintes, REAKT, Brijder, I-Psy, Palier (Parnassiagroep), Eleos, GGZ Rivierduinen, Leger des Heils en ZOG MH. Heeft u belangstelling voor Herstel en Participatie? Neem dan contact op met projectleider Marrig van der Werf via 06 – 16 70 19 69 of mvdwerf@zogmh.nl

Artikelen over Herstel en Participatie: