NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Netwerk HET

Resultaten Netwerk HET
Netwerk HET heeft haar project binnen Nieuwe wegen ggz en opvang inmiddels afgerond. Lees meer over de resultaten van het project in de Factsheet van het samenwerkingsverband.

Netwerk HET: verstevigen samenwerking

Netwerk HET is een initiatief van de ervaringsdeskundigen van de diverse organisaties. Zij die echt weten waar het om draait en wat belangrijk is. Na aanhaking bij het programma Nieuwe wegen ggz en opvang gaan de organisaties de samenwerking verder verstevigen. Dit gaan de organisaties bewerkstellingen door structureel bij elkaar te komen en elkaar adequaat op de hoogte te houden.

Netwerk HET biedt voor inwoners van Twente een volledig palet in aanbod en pakt, daar waar het passend is projecten op. Daarbij maakt het netwerk zoveel mogelijk verbinding met organisaties die zich bezighouden met Herstel en Ervaringsdeskundigheid. Door deze aanpak is het netwerk een plek waar gemeenten en wijkteams veel informatie kunnen vinden over wat er al is en wat er nodig is in de ggz en verslavingszorg.

Projectleider Denise Bosma: “Naar mijn mening draagt Netwerk HET bij aan nieuwe wegen omdat we een netwerk van ervaringsdeskundigen zijn. We hebben allemaal ondervonden wat er juist wel en niet werkt in het GGZ systeem en wat voor impact dit had op ons proces en herstel. Dit is een ander perspectief en naar mijn idee waardevol.”

Wat heeft Netwerk HET bereikt?

Nu 2 jaar verder staat er een Manifest, vinden steeds meer organisaties het netwerk en sluiten zich aan. Gemeenten zien wat ze doen en maken steeds meer gebruik van de kennis en kunde vanuit het Netwerk. Het netwerk is zeer actief in het doorvoeren van ervaringsdeskundige inzet binnen het sociale domein en worden betrokken bij het ontwerpen van een nieuwe opleiding binnen de Saxion Hogeschool. En dat alles altijd gestoeld op het bewaken van de oorspronkelijke bron van de kracht die ervaringsdeskundigheid is; de mensen zelf en het gewoonweg naast iemand gaan staan en hen helpen zelf de stappen te zetten die nodig zijn

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband bestaat uit de ervaringsdeskundige afdelingen van verschillende organisaties:

Het netwerk wordt ondersteund door Zorgbelang Overijssel en het Landelijk platform ggz.

Meer weten

Artikelen over Netwerk HET: