NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Perspectief op opleiding en werk

Resultaten Perspectief op opleiding en werk
Perspectief op opleiding en werk heeft haar project binnen Nieuwe wegen ggz en opvang inmiddels afgerond. Lees meer over de resultaten van het project in de Factsheet van het samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband ‘Perspectief op opleiding en werk’ doet mee aan het programma Nieuwe wegen ggz en opvang. De samenwerkende organisaties PsyQ Zaandam en Odibaan zijn gestart met gezamenlijke gesprekken met cliënten van PSyQ met chronische psychiatrische aandoeningen. De gesprekken zijn gericht op (vaardigheden die nodig zijn voor) perspectief op opleiding en werk. Beide partijen zien het als een uitdaging om gezamenlijk – mogelijk later met andere partijen – tot een aanpak te komen die tot resultaten leidt.

Afspraken

De samenwerkende partijen hebben afgesproken dit initiatief te starten als pioniers. Er vindt regelmatig reflectie plaats op cliëntniveau en op samenwerkingsniveau. Aan de hand van die reflectie bepalen PsyQ en Odibaan welke vervolgstappen et welke partijen gezet moeten worden.

Samenwerkingsverband Perspectief op opleiding en werk

Het samenwerkingsverband wordt gevormd door PsyQ Zaandam en Odibaan.

Artikelen over Perspectief op opleiding en werk: