NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

PsyNet

Resultaten PsyNet
PsyNet heeft haar project binnen Nieuwe wegen ggz en opvang inmiddels afgerond. Lees meer over de resultaten van het project in de Factsheet van het samenwerkingsverband.

PsyNet neemt deel aan het programma Nieuwe wegen ggz en opvang.

PsyNet

De regie bij de cliënt en betere samenwerking. Psynet is een digitaal platform waar de cliënt samen met zijn mantelzorgers en zorgverleners een netwerk vormt. In één oogopslag is voor iedereen in het netwerk te zien wie er betrokken is bij de persoonlijke hulpverlening. Via Psynet kunnen de cliënt en zijn netwerk eenvoudig en rechtstreeks met elkaar overleggen in een beveiligde omgeving, informatie uitwisselen en zorg afstemmen zodat er geen zaken dubbel gedaan worden of juist vergeten worden.

Wat wil PsyNet bereiken

PsyNet is een draaiend platform in de regio Utrecht. Het platform staat na de pioniersfase nu voor een bredere implementatie. De belangrijkste opgave is dat samenwerkende professionals daadwerkelijk de cliënt als uitgangspunt willen nemen en daarbij PsyNet gebruiken als middel voor een duurzame goede onderlinge communicatie. De projectgroep wil daarom meer bekendheid geven aan PsyNet.

Projectleider Elisabeth Vonk: “Met mijn werk voor PsyNet wil ik bijdragen aan overzicht voor de patiënten, zorg beter laten aansluiten op de behoefte van de patiënt en betere instellingsoverstijgende samenwerking. Mensen, kwaliteiten en initiatieven met elkaar verbinden vind ik een erg leuk onderdeel van mijn werk.”

Samenwerkingspartners

PsyNet is een initiatief van UMC Utrecht Hersencentrum, Huisartsen Stad Utrecht, buurtteams, Lister (woonbegeleiding), Altrecht en Gemeente Utrecht.

Meer weten

Artikelen over PsyNet: