NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

R-ACT methodiek

Resultaten R-ACT – Bavo Europoort
R-ACT – Bavo Europoort heeft haar project binnen Nieuwe wegen ggz en opvang inmiddels afgerond. Lees meer over de resultaten van het project in de Factsheet van het samenwerkingsverband.

Bavo Europoort (onderdeel van Parnassiagroep) neemt met een breed samenwerkingsverband deel aan Nieuwe wegen ggz en opvang waarbij twee ggz-teams van Bavo Europoort in Rotterdam gaan werken volgens de R-ACT methodiek.

Projectleider Eva Leeman: “De cliënt bepaalt de doelen en stelt het ondersteuningsteam samen. Alle leden van de groep, dus ook de behandelaar, zijn gelijkwaardig.”

R-ACT

R-ACT staat voor: Resource Group Assertive Community Treatment. Het is een innovatieve methode om de samenwerking tussen formele en informele steunsystemen te verbeteren. Een resource groep bestaat uit mensen die zijn uitgekozen door de cliënt omdat zij voor hem of haar belangrijk zijn en die hem of haar helpen om persoonlijke, zelfgekozen hersteldoelen te bereiken. Het belangrijkste kenmerk van de R-ACT methodiek is eigenaarschap en regie van de cliënt. Hij of zij is de regisseur van de groep en bepaalt wie er in de groep komt. Dit kunnen familieleden of naastbetrokkenen zijn maar ook ervaringsdeskundigen en professionals binnen en buiten de ggz.

Wat wil Bavo Europoort bereiken

Inmiddels is binnen het samenwerkingsverband een modelbeschrijving opgesteld voor het opstarten en onderhouden van resourcegroepen. Bavo Europoort wil in twee (van de 21) teams in Rotterdam de implementatie starten: Team Centrum en Team Kralingen/Crooswijk. Daarbij is het voor de organisatie een belangrijke uitdaging om de samenwerking aan te gaan met vertegenwoordigers uit het sociaal domein en de eerstelijn. Het idee is om te starten met de R-ACT methodiek bij nieuwe cliënten en bij bestaande cliënten met vermoeden van mogelijkheden van verder herstel. De belangrijkste vraag is: hoe betrekken we het netwerk van de cliënt uit het sociaal domein en eerstelijn? Maar ook: hoe verspreiden we het werken met resourcegroepen binnen de organisatie?

Samenwerkingspartners

Er is een samenwerkingsverband van circa 15 ggz-organisaties opgezet onder leiding van Bavo Europoort. Het samenwerkingsverband bestaat uit een stuurgroep, een onderzoeksgroep en een adviesraad van (familie-) ervaringsdeskundigen en projectleiders/betrokken ggz- instellingen.

Meer weten

Artikelen over R-ACT methodiek: