NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Regionale Herstelacademie

Resultaten Regionale Herstelacademie
Regionale Herstelacademie heeft haar project binnen Nieuwe wegen ggz en opvang inmiddels afgerond. Lees meer over de resultaten van het project in de Factsheet van het samenwerkingsverband.

Yulius, Elios, Legers des Heils, Antes en Vivenz hebben het plan opgevat om gezamenlijk een regionale herstelacademie op te zetten in de regio Drechtsteden en Alblasserwaard Vijfherenlanden. Dit is een zelfregiecentrum, waar mensen uit de regio de kans krijgen om inzicht te krijgen in hun eigen wensen en te werken aan hun mogelijkheden.

Wat wil Regionale Herstelacademie bereiken

Het samenwerkingsverband heeft de intentie om in de komende 1,5 jaar een (cliëntgestuurde) plek te realiseren, waar mensen met een ernstige psychiatrische aandoening kunnen werken aan hun herstel. Hierbij kunnen zij over organisatiegrenzen heen gebruik maken van alle mogelijke voorzieningen die hen kunnen helpen bij hun herstel. De bedoeling is dat de herstelacademie voor de hele regio de ingang voor herstelondersteunende zorg wordt. Men wil een locatie zoeken, bestaande activiteiten bundelen en dit initiatief gebruiken om de beweging naar meer herstel voor burgers verder vorm te geven.

Samenwerkingspartners

Aan het samenwerkingsinitiatief nemen 5 partners deel: Yulius, Eleos, Leger des Heils, Antes en Vivenz.

Artikelen over Regionale Herstelacademie: