NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Respijthuis de Halte

Resultaten Respijthuis de Halte
Respijthuis de Halte heeft haar project binnen Nieuwe wegen ggz en opvang inmiddels afgerond. Lees meer over de resultaten van het project in de Factsheet van het samenwerkingsverband.
Projectleider Jeroen van Heel: “Bij De Halte werken alleen ervaringswerkers en vrijwilligers. We merken aan de gasten dat er sneller een klik is, ze praten makkelijker tegen mensen met een soortgelijke ervaring. Ook al lossen we geen problemen voor hen op, we luisteren naar hen en ondersteunen hen.”

Respijthuis ‘De Halte’

GGzE exploiteert sinds 7 jaar respijthuis ‘De Halte’. Het respijthuis is gebaseerd op het Amerikaanse concept ‘Rose House’ en heeft 3, maximaal 4, plaatsen voor mensen met langdurige en ernstige psychiatrische aandoeningen. Het gaat vaak om mensen die de aansluiting met de reguliere zorg en behandeling verloren hebben. Het huis wordt volledig gerund door ervaringsdeskundigen en vrijwilligers en de maximale verblijfsduur is twee weken. Binnen het concept hebben bestaande gasten een belangrijke stem in de komst van nieuwe gasten.

- Maartje van Moorsel, ervaringsdeskundig begeleider bij respijthuis 'De Halte'
click to tweet

Onderzoek naar behoefte respijtzorg

Respijthuis ‘De Halte’ wordt gefinancierd vanuit de Wmo, maar is vanwege een onregelmatige bezettingsgraad momenteel moeilijk exploiteerbaar. GGzE wil in samenwerking met betrokken ervaringsdeskundigen, Markieza én WIJ Eindhoven onderzoeken welke behoefte bestaat rondom respijtzorg. Het samenwerkingsinitiatief heeft als doel om te herijken wat ‘De Halte’ kan betekenen voor mensen met ernstige en psychische aandoeningen.

Samenwerkingsverband

Respijthuis ‘De Halte’ wordt uitgevoerd door de samenwerkende partijen GGzE, Markieza en WIJ Eindhoven.

Artikelen over Respijthuis de Halte: