NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Stadskamer Doetinchem

Resultaten Stadskamer Doetinchem
Stadskamer Doetinchem heeft haar project binnen Nieuwe wegen ggz en opvang inmiddels afgerond. Lees meer over de resultaten van het project in de Factsheet van het samenwerkingsverband. Daarnaast heeft de Stadskamer Doetinchem een evaluatieverslag ‘Iedereen doet mee, maar hoe?’ geschreven waarin de aanpak, werkzame principes en geleerde lessen geïllustreerd wordt met cliëntverhalen

De Stadskamer Doetinchem neemt deel aan Nieuwe wegen ggz en opvang.

De Stadskamer biedt een heel scala aan arbeidsmatige activiteiten aan als algemene voorziening binnen de gemeente Doetinchem. Een deel van de deelnemers aan de Stadskamer had voorheen dagbesteding bij GGNet (260), maar de doelgroep is inmiddels veel breder: in totaal zijn 430 burgers betrokken bij de Stadskamer. De Stadskamer ontwikkelt zich organisch en sluit aan op plannen en initiatieven van deelnemers, zoals bijvoorbeeld het starten van een koffiecorner. GGNet wil graag hun ervaringsdeskundigen laten aansluiten met het aanbod van een herstelacademie, de gemeente gebruikt de mogelijkheden van de Stadskamer niet alleen als alternatief voor maatwerk-dagbesteding maar ook als activering/werkervaringsplek voor mensen die onder de Participatiewet vallen en grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Wat wil Stadskamer Doetinchem bereiken?

De Stadskamer is een innovatief project dat als voorbeeld dient voor andere initiatieven uit het land. Door hun innovatieve werkwijze komen er echter ook knelpunten boven in bijvoorbeeld regelgeving. De Stadskamer heeft behoefte om goed te beschrijven wat voor soort combinaties van taken/rollen er zijn en hoe die zich tot elkaar verhouden op het continuüm deelnemer dagbesteding, vrijwilliger, leerwerkplek,, participatiebaan, re-integratietraject, betaald werk. Hoe zorgen we voor een duidelijke, eenduidige communicatie aan deelnemers en betrokken organisaties/professionals over de kenmerken en verschillen van deze verschillende vormen van participatie?

Samenwerkingspartners Stadskamer Doetinchem

Voor dit project is er een samenwerking tot stand gekomen tussen Stichting Stadskamer, GGNet, cliënten en de gemeente Doetinchem.

Meer weten

Artikelen over Stadskamer Doetinchem: