NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Van crisisinterventie naar preventie

Resultaten Van crisisinterventie naar preventie
Van crisisinterventie naar preventie heeft haar project binnen Nieuwe wegen ggz en opvang inmiddels afgerond. Lees meer over de resultaten van het project in de Factsheet van het samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband ‘Van crisisinterventie naar preventie’ doet mee aan het programma Nieuwe wegen ggz en opvang. De samenwerkende partijen zetten expertise in op aanvraag van scholen die psychische problemen signaleren bij leerlingen. De ervaring is dat de inzet van interventies veelal te laat wordt ingeroepen. Dat zorgt vaak voor een intensieve en ingrijpende interventie. Voor zowel leerlingen, leerkrachten en andere kinderen in de klas. Het samenwerkingsinitiatief wil toewerken van crisisinterventie naar een pakket aan (ook preventieve) inzetbare interventies.

Samenwerkingsverband ‘Van crisisinterventie naar preventie’

Het samenwerkingsverband wordt gevormd door Karakter, het samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei en mogelijk een gemeente.

Artikelen over Van crisisinterventie naar preventie: