NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

WijCk Wonen

Resultaten WijCk Wonen
WijCk Wonen heeft haar project binnen Nieuwe wegen ggz en opvang inmiddels afgerond. Lees meer over de resultaten van het project in de Factsheet van het samenwerkingsverband.

Kwintes, gemeente Amersfoort en Socius doen met het project ‘WijCk Wonen’ mee aan ‘Nieuwe wegen ggz en opvang’. In het voorjaar van 2017 starten zij een woongemeenschap waar onder anderen 24 cliënten van Kwintes komen te wonen.

Wonen light: zelfbeheer troef

In veel Nederlandse gemeenten zijn er nauwelijks huurwoningen beschikbaar. En de woningen die wel op de markt komen zijn een druppel op de gloeiende plaat. In die niche is Kwintes gesprongen. In samenwerking met Socius, de gemeente Amersfoort en ervaringsdeskundigen voeren zij het concept ‘WijCk Wonen’ door in een grote Amersfoortse accommodatie. In totaal worden er 40 separate studio’s cq. woningen gerealiseerd die in etappes bewoond gaan worden. In het voorjaar van 2017 komen er  24 cliënten van Kwintes wonen en 16 andere burgers, zoals studenten.

Naast het feit dat Kwintes de integratie van woningzoekende burgers met verschillende achtergronden wil bevorderen, krijgen bewoners de kans om het gebouw en de woongemeenschap zelf te runnen. Ondanks dat er wel een gangmaker aanwezig is die een oogje in het zeil houdt, moeten de bewoners samen een sociaal steunsysteem vormen. Vanuit eigen regie en zonder betutteling.

Projectleider Rienk Buter: “De focus op anders wonen en woonvaardigheden en de doelgerichte begeleiding daarin (met meer ruimte voor de cliënt) zal bijdragen aan ‘Nieuwe wegen’. Scherp met elkaar mee- en tegendenken, binnen dit landelijke programma, is ondersteunend in zo’n project.”

Wat wil ‘Wijckwonen’ bereiken?

Binnen het programma Nieuwe wegen ggz en opvang wil het samenwerkingsverband kijken naar selectiecriteria voor een goede bewonersmix en voor personeel. Daarnaast zal Petra van der Schaaf, medewerker van de afdeling ‘zorgontwikkeling en kwaliteit’ onderzoeken in hoeverre de maatschappelijke participatie gestimuleerd wordt door het project ‘WijCk Wonen’.

Uiteindelijk wil Kwintes zichzelf meer en meer overbodig maken door zelfbeheer verder door te voeren. Het doel is om zaken als het pandbeheer, het sociaal beheer, en de huuradministratie zoveel te beleggen bij de bewoners zelf. Een overgangsperiode waarin een professioneel beheerder van Kwintes de taken overdraagt, behoort tot de mogelijkheden.

Samenwerkingsverband ‘WijCk Wonen’

Het samenwerkingsverband wordt gevormd door Kwintes, Gemeente Amersfoort en Socius.

Artikelen over WijCk Wonen: