NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Zorgarrangementen

Resultaten Zorgarrangementen
Zorgarrangementen heeft haar project binnen Nieuwe wegen ggz en opvang inmiddels afgerond. Lees meer over de resultaten van het project in de Factsheet van het samenwerkingsverband. Bekijk ook de video over het project Zorgarrangementen.

Het samenwerkingsverband ‘Zorgarrangementen’ nam deel aan het programma Nieuwe wegen ggz en opvang. De samenwerkende partijen willen werken met Zorgarrangementen om de professionaliteit en doelmatigheid van de herstelondersteunende begeleiding te versterken.

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband wordt gevormd door RIBW AVV, een sociaal wijkteam, Gemeente Arnhem, Gemeente Ede en ervaringsdeskundigen.

Artikelen over Zorgarrangementen: