NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Over ons

De RIBW Alliantie, de Federatie Opvang, GGZ Nederland en de LPGGZ hebben in maart 2014 werkafspraken gemaakt met de staatssecretaris van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en de VNG om de intramurale langdurende ggz goed in het nieuwe stelsel voor langdurende zorg in te passen. Een van de afspraken is het inrichten van een aanjaagprogramma voor de langdurende ggz en maatschappelijke opvang: Nieuwe wegen ggz en opvang.

Wmo 2015 en Wlz

Al geruime tijd zijn de ontwikkelingen in de ggz en maatschappelijke opvang gericht op meer herstel en burgerschap van en met cliënten, onder andere door de ingezette ambulantisering. In de Wmo en Wlz is de opgave hetzelfde, maar verschilt het kader waarin mensen met ernstige psychische kwetsbaarheid ondersteuning krijgen bij zelfstandig of beschermd wonen, werken, maatschappelijke participatie of langdurend verblijf in een behandelsetting. Inmiddels is de Wmo 2015 in werking en wordt de Wlz verder vormgegeven. In de jaren 2015-2017 vindt er een diepgaande verandering plaats in het Wmo domein. Zorgaanbieders en gemeenten zoeken in samenwerking met zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties naar andere vormen van ondersteuning en ontwikkeling van netwerken voor en door de burgers met ernstige psychische kwetsbaarheid. Ook binnen het Wlz domein wordt gezocht naar andere vormen van langdurend verblijf, waarbij herstel georiënteerde zorg en begeleiding binnen andere soorten woonvormen voorop staat. De veranderingen ten gevolge van de Wmo worden regionaal vorm gegeven, waardoor er geen eenduidig landelijk beeld is. Wel is er sprake van een gezamenlijke ambitie bij alle betrokken partijen.

Nieuwe wegen ggz en opvang

In het programma Nieuwe wegen ggz en opvang werken een dertigtal zorgorganisatie en/of netwerken uit de ggz en opvang met elkaar, met Movisie, Phrenos, het Trimbos Instituut en Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg en met GGZ Nederland, de Federatie Opvang, de RIBW Alliantie en de LPGGZ samen in concrete projecten die kansen uit de hervorming langdurige zorg benutten en knelpunten afbouwen. Doel is om met ervaringen en resultaten uit de praktijk alle organisaties en betrokkenen in de sector te ondersteunen bij het vormgeven van nieuwe wegen.

De mensen achter…

Neem contact op met één van de mensen achter het programma Nieuwe wegen ggz en opvang.