NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Praktijk binnen Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming

Video WijCk Wonen

WijCk Wonen is een nieuw woonconcept waar burgers met én zonder begeleidingsvraag zelfstandig wonen in een omgebouwd kantoorpand. Zij vormen samen een woongemeenschap. Bekijk de video.

lees meer

Geringe schaalgrootte speelt Respijthuis in Eindhoven parten

Op 1 januari 2018 besloot GGzE de stekker uit Respijthuis de Halte te trekken. Met een geringe schaalgrootte is de businesscase moeilijk rond te krijgen. Met het wegvallen van de gemeentelijke financiering hield het helemaal op.”

lees meer

Respijthuis in de regio West-Friesland krijgt vastere vorm

Samenwerkingsverband Buut Vrij in Noord-Holland (deelnemer aan Nieuwe wegen ggz en opvang) wil graag een zelfstandige voorziening voor de behoefte aan respijt bieden.

lees meer

Respijthuis Amerbos in Amsterdam-Noord

Aan de wieg van het Respijthuis in Amsterdam-Noord stond Jan Jumelet. Jumelet is beleidsadviseur van HVO-Querido. Eigenlijk komen twee ontwikkelingen samen in het Respijthuis aan de Amerbos, vertelt hij: ervaringsdeskundigheid bij het herstel en de behoefte aan een voorziening in de preventieve sfeer.

lees meer

Respijthuis Amsterdam-Noord: tijdelijke opvang in een huiselijke, schone en vriendelijke setting

Bij het Respijthuis in Amsterdam-Noord zijn er geen ‘cliënten’; er is geen sprake van ‘zorg’ noch ‘begeleiders’ of ‘behandelaars’. Er zijn in plaats daarvan ‘gasten’. Er is sprake van ‘verblijf’ en de professionals zijn ‘ondersteuners’. Naast die ondersteuners zijn er vrijwilligers

lees meer

Ervaringsdeskundigheid en behoefte aan respijt gaan hand in hand

Respijtplekken zijn plekken om even op adem te komen. Even weg zijn uit de eigen omgeving: belangrijk voor hen zelf, maar ook voor hun naaste familie. We maakten vijf verhalen over verschillende respijtvoorzieningen in Nederland. Binnenkort allemaal te lezen op onze website.

lees meer

E.V.A: maatwerkaanpak voor de opvang in 5 voorwaarden

Organisaties in het noorden van het land bedachten een nieuwe maatwerkaanpak voor opvang: Eigenaar van Vraag en Antwoord (E.V.A). Het vraagt van alle betrokkenen zowel een andere houding als ander gedrag, vertelt Alice Vellinga, bestuurder van Zienn Het Kopland.

lees meer

De 5 uitgangspunten van E.V.A

Organisaties in het noorden van het land bedachten een nieuwe maatwerkaanpak voor opvang: Eigenaar van Vraag en Antwoord (E.V.A). We gaan in op de vijf uitgangspunten van de aanpak.

lees meer

Je kunt niet zaaien zonder de grond te bewerken

Kwetsbare cliënten van de ggz en de maatschappelijke opvang een plek in de wijk geven lukt alleen als alle partijen die een rol spelen in dit proces met elkaar samenwerken. In de regio Oss/Veghel is hiervoor een vruchtbare voedingsbodem gelegd. Nu is de tijd rijp om die grond te bewerken.

lees meer

Video: Zorgarrangementen bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

RIBW AVV werkt met Zorgarrangementen om de professionaliteit en doelmatigheid van de herstelondersteunende begeleiding te versterken. Bekijk de video over het project.

lees meer