NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Praktijk binnen Participatie, inclusie en werk

De aanpak bij de Boerderij: Stilstand is winst

Voor Gerry Cornelissen, coördinator bij de Boerderij, is stilstand winst, in plaats van achteruitgang. Want stilstand betekent dat de achteruitgang is gestopt en dat is soms het hoogst haalbare, maar daarom niet minder betekenisvol.

lees meer

Casuïstiek de Boerderij

Voor twee bewoners van de Boerderij is beschreven wat het wonen op de Boerderij voor hen betekent; met welke achtergrond kwamen zij binnen, wat was het plan van aanpak en wat ging daarbij wel en niet goed?

lees meer

De Boerderij: Activatie van cliënten vraagt om structurele begeleiding

De Boerderij geeft mensen die lang naast de maatschappij hebben geleefd een plek waar zij zich op hun gemak voelen, waar ze mogen zijn wie ze zijn. Ze werken nog aan een volgende stap: activering en normalisering richting de maatschappij.

lees meer

Perspectief op opleiding en werk: Spreekuur werk en opleiding voor cliënten PsyQ.

PsyQ Zaandam en Odibaan hebben de handen ineengeslagen om cliënten de juiste ondersteuning te bieden. De kern van de aanpak: het organiseren van een spreekuur voor cliënten van PsyQ met een jobcoach van Odibaan.

lees meer

Succesvol samenwerken – 6 tips van expert Ferry Koster

Ferry Koster, onlangs benoemd tot bijzonder hoogleraar Innovatieve samenwerking aan Tilburg University, is expert op het terrein van succesvol samenwerken.

lees meer

Programmaleider Marie-Antoinette Bäckes: ‘Durven dromen en durven doen!’

Marie-Antoinette Bäckes, programmaleider Nieuwe wegen ggz en opvang, vertelt over de cruciale voorwaarden voor succesvol samenwerken in de ggz.

lees meer

Video: Samen werken aan herstel in Amsterdam Zuid

Bekijk de video van deelnemer 'ggz in de wijk'. Een mooie weergave van hoe verschillende partijen in Amsterdam Zuid domeinoverstijgend werken aan herstel.

lees meer

Tips en werkzame elementen: hoe bied je een welkome plek voor iedereen?

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om burgers te ondersteunen. Dat geldt ook voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Movisie verzamelde ervaringen. Lees wat werkt!

lees meer

Dagbesteding in ontwikkeling: 9 vernieuwende voorbeelden ggz-problematiek

Movisie schetst een beeld van de huidige ontwikkeling van dagbesteding in Nederland. Speciale aandacht is er voor mensen met ggz-problematiek.

lees meer

Experts komen met 7 inzichten over Arbeid als medicijn

Twee experts, Ard van Oosten en Lex Burdorf, geven 7 inzichten over de nieuwe generieke module Arbeid als medicijn. Lees het interview.

lees meer