NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Praktijk binnen Publicaties en achtergronden

Integrale samenwerking met ‘starterskit ketens en netwerken’

De ondersteuning aan mensen met ernstige psychische aandoeningen kan je niet alleen. De starterskit ketenzorg geeft bouwstenen voor het opstarten van een keten of integrale samenwerking.

lees meer

Zelftest samenwerking in wijkteams

Met de Zelftest Samenwerking in wijkteams krijgt u door het beantwoorden van 19 eenvoudige stellingen in korte tijd een goed beeld van de samenwerking en verbeterpunten.

lees meer

Laat mensen niet tussen wal en schip vallen

Er zijn mensen die ondersteuning nodig hebben, maar door de transitie tussen wal en schip dreigen te vallen. Vilans roept iedereen in de eerste lijn op om alert te blijven op signalen.

lees meer

Governance, zoektocht in nieuwe mogelijkheden

Bekijk op de website van Vilans hoe governance in nieuwe vormen van samenwerking vorm krijgt.

lees meer

De juiste professional op het juiste moment

De publicatie ‘De juiste professional op het juiste moment’ vraagt een samenspel tussen de generalisten en specialisten. Op welke manier vinden zij elkaar.

lees meer

Onderzoeksagenda ggz: werken aan een psychisch gezonder Nederland

2 maart 2016 nam Minister Schippers de nieuwe 'onderzoeksagenda ggz' in ontvangst.

lees meer

Participatie niet voor spek en bonen

Publicatie van movisie over de beste manier van participatie voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking.

lees meer

Ketenzorg: naar actie en reactie

Achtergrondinformatie inclusief tien interessante tools over de basisprincipes en praktische aspecten binnen de ketenzorg.

lees meer

Woon- en huurconstructies opvang breed

Een overzicht van praktijkvoorbeelden om inzicht te krijgen in uitstroom bevorderende (en innovatieve) woon-huurconstructies opvang breed.

lees meer

Zelfbeheer in de maatschappelijke opvang

Onderzoek van het Trimbos-instituut laat zien dat bewoners opknappen tijdens hun verblijf in een zelfbeheerde voorziening.

lees meer