NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

De-institutionaliseren en aansluiten bij de leefwereld

Beide werken ze voor een kenniscentrum aangesloten bij het aanjaagprogramma Nieuwe wegen ggz en opvang. Anneke van Wamel als wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut en Anita Peters als projectleider sociale zorg bij Movisie. Bij het aanjaagprogramma Nieuwe wegen ggz en opvang werken ze samen als themacoördinator voor het thema ‘Herstel, informele zorg en digitale hulpmiddelen’. “We vullen elkaar goed aan”, aldus Anita Peters. “Anneke werkt al jaren bij het Trimbos-instituut, weet alles van de ggz en kan mij aanvullen met die expertise. En ik weet vanuit Movisie wat het betekent om echt te de-insitutionaliseren en met zorg en ondersteuning aan te sluiten op de leefwereld van mensen.”

Informele zorg belangrijk

Er is in de ggz-sector nog veel werk te verzetten. “Ik voel de urgentie om in de ggz een steentje bij te dragen aan de beweging van de de-institutionalisering naar de gewone leefwereld”, aldus Peters. Informele zorg is volgens Peters en van Wamel een vorm om dat voor elkaar te kunnen krijgen. “We zien dat mensen dat nog moeilijk vinden. Je ziet in onze trajecten dat informele zorg wordt ingevuld door ervaringsdeskundige cliënten. Naasten, mantelzorgers, zijn niet betrokken. Ik ben nieuwsgierig wat daarachter zit”, aldus Peters.

- Anita Peters, themacoördinator Nieuwe wegen ggz en opvang
click to tweet

Herstel als overkoepelend thema

Herstel, informele zorg en digitale hulpmiddelen. Jullie thema klinkt best breed. Van Wamel: “Ja, het is een hele mond vol. Maar het zijn niet drie exclusieve thema’s. Er zit veel overlap in, met ieder zijn eigen smaakverschillen en ‘herstel’ als overkoepelend thema. Bijna de helft van de projectleiders van de tien samenwerkingsinitiatieven binnen ons thema is ervaringsdeskundig. En dat merk ik ook aan intrinsieke motivatie en betrokkenheid van mensen.“

De grootste gemene deler binnen het thema is kennisdeling, zowel digitaal als regionaal. Verbinding zoeken en samenwerken zijn daarin kernwoorden. Peters vindt dat nog wel spannend. “Ik zie nu iedereen vol enthousiasme intentieverklaringen tekenen, maar kennisdeling en samenwerking kan ook resulteren in het feit dat je als organisatie bepaalde dingen niet meer hoeft te doen omdat het logischer blijkt dat een collega-instelling dat overneemt… En dan is het dus de vraag of het mandaat overeind blijft.” Van Wamel vult aan: “Zeker, je kan wel aanlopen tegen de ‘verzakelijking’ van de ggz-sector. Er zijn enorme bezuinigingsrondes geweest en we zien instellingen zoeken naar de balans tussen innovatie door samenwerking en het behouden van eigen expertise en aanbod.”

Goed voorbeeld doet volgen

De samenwerkingsinitiatieven binnen het thema herstel, informele zorg en digitale hulpmiddelen zijn bewust kleinschalig van start gegaan. “Ik hoop dat die kleinschaligheid in ons voordeel werkt en dat ggz-instellingen aan het einde van het programma Nieuwe wegen ggz en opvang het goede voorbeeld volgt en zonder twijfels mandaat geeft.

- Anneke van Wamel, themacoördinator Nieuwe wegen ggz en opvang
click to tweet

Eigen achterban informeren

Ook binnen de eigen organisatie proberen van Wamel en Peters de boodschap van Nieuwe wegen ggz en opvang te verspreiden. “Als themacoördinatoren werken wij eigenlijk ook domeinoverstijgend, maar juist daarom moeten we ook niet vergeten onze eigen achterban te informeren over de stand van zaken van dit mooie programma.” Bij het Trimbos-instituut is dat niet moeilijk, volgens van Wamel: “Veel van mijn collega’s draaien andere projecten bij organisaties die deelnemen aan ons thema. Zij zijn oprecht geïnteresseerd.” Bij Movisie is het wel wat lastiger. “Mijn collega’s werken vooral in het sociaal domein en hebben minder te maken met ggz-instellingen. Ik verspreid de ervaringen vooral door met mensen te praten. En dan merk je vanzelf dat collega’s oprecht geïnteresseerd zijn. Als de tijd rijp is plan ik een lunchsessie in om meer over Nieuwe wegen ggz en opvang te delen!”, aldus Peters.

Wanneer zien jullie het programma Nieuwe wegen ggz en opvang als een succes?

Peters: “Vanuit eerdere ervaringen ben ik heel blij als de samenwerkende partijen een duurzame samenwerking hebben opgericht en een beetje op weg zijn met hun ambitie. Samen op weg dus.” Van Wamel reageert ambitieuzer: “We begeleiden veel kleine projecten die zich focussen op één innovatie. Doordat het zo concreet is, hoop ik dat we mensen sneller in beweging kunnen krijgen. Het programma zou wat mij betreft geslaagd zijn op het moment dat er een aantal trajecten ook echt van de grond zijn gekomen. Niet allemaal, maar een aantal zou wel leuk zijn. Je gunt het ze ook zo, het zijn goede ideeën en sterke mensen!”

Meer weten


Geplaatst op: 15 december 2016
Laatst gewijzigd op: 13 januari 2017