NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Geringe schaalgrootte speelt Respijthuis in Eindhoven parten

Op 1 januari 2018 besloot GGzE de stekker uit Respijthuis de Halte te trekken. Een belangrijke reden was dat de gemeente Eindhoven ‘kortdurend verblijf’ niet langer wilde financieren, vertelt Jeroen van Heel. Van Heel is relatiebeheerder van GGzE De Boei. Daardoor werd de Halte bedrijfsmatig een nog lastiger dan het al was. Van Heel: “Met maximaal vier respijtplekken zijn de inkomsten laag, terwijl er natuurlijk wel een team op moet zitten om het te begeleiden. Met zo’n geringe schaalgrootte is de businesscase moeilijk rond te krijgen. Met het wegvallen van de gemeentelijke financiering hield het helemaal op.”

Verschillende vliegen in één klap

In het kader van het programma Nieuwe wegen ggz en opvang heeft Van Heel de afgelopen jaren enkele alternatieven verkend. Van Heel: “We bedachten dat het goed zou zijn om respijtplekken in te vlechten bij herstelzorg. Bijvoorbeeld door mensen die nu beschermd wonen, via begeleid wonen uiteindelijk te begeleiden naar wonen in de wijk met respijtmogelijkheden als achtervang. Voor die paar keer per jaar dat het even moeilijk is.”

Een andere mogelijkheid ziet Van Heel voor zich in een oud klooster in Eindhoven. Hij wil de verschillende initiatieven op het vlak van herstel en ervaringsdeskkundigheid samenbrengen met woonplekken. “Als we daar 24 woonplekken creëren en daarnaast enkele logeerplekken voor de behoefte aan respijt, slaan we verschillende vliegen in één klap. Want de ervaringsdesk die daar een plek kan krijgen, vormt dan ook de noodzakelijke begeleiding van de logeerplekken.”

Meer aandacht voor respijt

Een van de mensen die bij de op 1 januari gestopte voorziening als ervaringsdeskundige vrijwilliger ondersteunde is Marianne van Geel. Orthopedagoog van beroep. 55 is ze nu. Op haar 45e had zij haar eerste psychose, waarna vele korte maar ook langere klinische opnames volgde en tussendoor een lange periode van depressiviteit. De relatie met haar kinderen heeft eronder geleden en haar man scheidde twee jaar geleden van haar. Inmiddels is ze wel twee jaar ‘stabiel’ zoals dat heet, nadat haar diagnose veranderde en daardoor haar medicijnen. Met dank aan een heel goede behandelaar.

Ze vertelt haar verhaal omdat ze het belangrijk vindt dat er meer aandacht komt voor het belang van respijtvoorzieningen. Want toen ze in de afgelopen jaren een lichte terugval had, kon ze terecht bij de Halte. En nadat ze eenmaal stabieler was, heeft ze zelf als ervaringsdeskundige vrijwilliger mensen opgevangen bij de Halte. Ze vindt het heel erg dat de Halte is gestopt. “Er zijn nu geen voorzieningen in Eindhoven meer voor mensen die in een lichte crisis geraken. Alleen als je zelfmoord probeert te plegen of in een psychose geraakt, kun je nog ergens terecht: de high-intensive care.”

Waarom is het zo belangrijk om een laagdrempelige voorziening als de Halte te hebben?

“Als je in een crisis belandt, wat nou eenmaal kan gebeuren als je een psychische kwetsbaarheid hebt, dan lijd je niet alleen zelf daar enorm onder, ook je gezin heeft het dan heel zwaar. Op zo’n moment even ergens anders logeren, is niet alleen voor jezelf een verademing, maar ook voor de mensen om je heen. Zo kan iedereen op adem komen.”

Wat is het belang van ervaringsdeskundigheid onder de begeleiders?

“Dat heeft mij letterlijk weer overeind geholpen. Iemand die uit eigen ervaring weet wat jij doormaakt, de herkenning. Maar ook zien dat iemand al verder is in zijn herstel, wat hoop geeft. Bovendien ga je met elkaar boodschappen doen, koken, de gewone dingen die bij het leven horen. Maar dan met iemand die naast je staat en door wie je je begrepen voelt.”

Hoe was de bezetting geregeld?

“Overdag en in de vroege avond was er altijd iemand van de ervaringsdeskundigen aanwezig. In de avond was er niemand, maar was er wel altijd een woonbegeleider telefonisch bereikbaar. Voor wie het nodig had, kwam diegene ook langs.”

Marianne van Geel is erg verdrietig geweest over de sluiting van de Halte op 1 januari jongstleden. Twee weken na de verkiezingen kreeg Jeroen van Heel een telefoontje van de gemeente. Of hij wilde nadenken over een nieuwe respijtvoorziening. Het gaat wederom om enkele plekken en de pilot gaat een half jaar duren.

Resultaten Respijthuis de Halte
Respijthuis de Halte heeft haar project binnen Nieuwe wegen ggz en opvang inmiddels afgerond. Lees meer over de resultaten van het project op de deelnemerspagina van het samenwerkingsverband.

Door: Ellen Kleverlaan


Geplaatst op: 24 april 2018
Laatst gewijzigd op: 23 april 2018