NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Governance, zoektocht in nieuwe mogelijkheden

De langdurende zorg is volop in beweging. Burgers zijn leidend en behoeften en vragen bepalen wat er aan zorg en welzijn nodig is. Hierdoor ontstaan nieuwe vormen van samenwerking tussen burgerinitiatieven en bestaande organisaties. We zien een zoektocht hoe de governance in deze nieuwe vormen van samenwerking vorm krijgt. Hierin is aandacht voor de volgende thema’s: toezicht, verantwoording, sturing en inkoop.

Meer weten over nieuwe mogelijkheden governance tussen organisaties


Geplaatst op: 23 mei 2016
Laatst gewijzigd op: 18 mei 2016