NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

“Herstel en ervaringsdeskundigheid gaan hand in hand”

Verschillende taken voert Alex van Veen voor HVO-Querido uit. Eén van die taken is het projectleiderschap over ‘Digitaal Platform Herstel Werkt’. Als ervaringsdeskundige weet hij wat mensen die willen herstellen doormaken. Met zijn achtergrond wil hij hen inspireren en werkt hij ook zelf aan zijn herstel. Want ‘herstel’ is nooit af.

De grote overeenkomst tussen dit project en ‘herstel’, legt Alex van Veen uit, is dat het nooit af is. “’Digitaal Platform Herstel Werkt’ is een work in progress. Het gaat de goede kant op, het is slagende, maar af is het is nooit. Met herstellen werkt het net zo. Je kunt jezelf helpen door bewust te leven, niet groots en meeslepend, maar weten waar je mee bezig bent.”

Alex van Veen, projectleider Digitaal Platform Herstel Werkt
“Ik ben behoorlijk uit mijn comfortzone gestapt toen ik projectleider werd. In het begin dacht ik wel – waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen? Ik was deze rollen niet gewend uit mijn vorige leven.”

3 maanden opname

Sinds Alex in 2013 een geslaagde opname in de Jellinek doorliep, gaat het goed met hem. Een opname die hij uiterst serieus nam. Na enkele ambulante pogingen besloot hij dit keer zijn verslaving grondiger aan te pakken. Alle mogelijke therapie en aanbod van activiteiten deed hij tijdens die drie maanden opname. “Inclusief sport- en creatieve activiteiten en workshops levenskunst. Alles absorbeerde ik.”

Al tijdens dat verblijf wees zijn persoonlijke begeleider hem op de mogelijkheid nadien als ervaringsdeskundige aan de slag te gaan. Hij merkte ook dat andere cliënten graag met hem praatten. Bijvoorbeeld over waarom hij niet terugviel, terwijl dat anderen vaak wel gebeurde. “Veel mensen vallen terug, net zolang tot het kwartje valt. Soms valt het kwartje nooit; verslaving is hardnekkig.”

Vooruitkomen in het leven

HVO-Querido kende Alex eigenlijk nauwelijks. “Iets met daklozen, dacht ik.” De werkelijkheid bleek een stuk genuanceerder. Hij kwam met een herstelgroep van HVO-Querido in aanraking en ontdekte een nieuwe wereld. Waarin mensen bij elkaar komen die één streven delen: de wil naar herstel, vooruitkomen in het leven. Een wereld die naadloos bij Alex aansloot: “Niet de ellende die je hebt meegemaakt staat voorop, maar hoe je verder komt in het leven. Er is hier geen behandeling, geen protocol, geen dossier. Alleen maar: je wilt vooruit en hoe pak je dat aan. Daar heb je het over met gelijkgestemde sparringpartners.”

Ondertussen werd hij gevraagd te assisteren bij  de training ‘Kennismaken met Herstel’ van HVO-Querido. Een basistraining waarin mensen kennis maken met het begrip herstel en aan het werk gaan met thema’s als steun, valkuilen en ‘belangrijke mensen in je omgeving’. Dat speelde allemaal in 2014. Alex, in het verleden ook trainer, maar dan bij een Opinie-onderzoeksbureau, wilde meer. De herstelgroep en het zaadje dat al eerder was gepland: zijn ervaringsdeskundigheid optimaal inzetten, kwamen samen in de wens een opleiding richting ervaringsdeskundigheid te volgen. Het cursusgeld was een barrière maar werd gedoneerd door ‘Stichting Vrienden van HVO-Querido’, een fonds dat mensen als hij wil ondersteunen.

“Ik weet wat de mensen die willen herstellen doormaken. Ik heb het ook doorleefd. Ik wil anderen inspireren. Ervaringsdeskundigheid en herstel gaan hand in hand.”

Zijn leidinggevende bij HVO-Querido in 2014, waar hij inmiddels allerlei klusjes deed, vond dat Alex er goed aan zou doen na afronding van de opleiding nog even te wachten voordat hij zelf als trainer aan de slag zou gaan. “Ik was enorm eager, wilde verder.” Hij kreeg naast de klussen voor HVO-Querido opdrachten aangeboden van andere organisaties, onder meer TeamED in Amsterdam en de Regenbooggroep. Ook ging hij bij HVO-Querido herstelgroepen begeleiden.

Toen hij eind 2015 meer verantwoordelijkheden aangeboden kreeg bij TeamED, was dat op hetzelfde moment als het Herstelbureau van HVO-Querido hem vroeg te solliciteren op een functie als trainer. De keuze was snel in het voordeel van HVO-Querido gemaakt. Op 1 januari 2016 had hij na zeven jaar zonder betaald werk te zijn geweest weer een betaalde baan. Alex faciliteert vanaf dat moment de herstelgroepen en de wekelijkse inloop op donderdagochtend. Ook werd hij in 2017 opgeleid tot WRAP-facilitator. Bij een WRAP-training werken de deelnemers, mensen zoals hij, aan hun herstel door een gereedschapskist samen te stellen ‘voor een goed gevoel’. Doel: vroege signalen van ontregeling signaleren en passende eigen interventies opstellen.

Projectleiderschap Digitaal Platform Herstel Werkt

Toen in het jaar dat volgde mensen achter het project ‘Digitaal Platform Herstel Werkt’ bij hem aanklopten om te vragen of hij het projectleiderschap op zich wilde nemen, was hij niet meteen enthousiast. In de beginjaren van herstel, was Alex regelmatig op zoek naar alles wat met herstelactiviteiten te maken had. Het internet bleek een jungle. “De informatie is nogal versnipperd, lastig te vinden, vaak verouderd en websites zijn lang niet altijd gebruiksvriendelijk ingericht.” Veel wijzer werd hij er toen niet van. “Mijn associatie bij ‘Digitaal platform herstel’ was weer zo’n onoverzichtelijke verzamelbak met informatie waar het moeilijk is om iets te vinden dat bij jou past. Tegelijkertijd wist ik dus goed wat ik niet wilde. En wat ik wel wilde moest overzichtelijk en toegankelijk zijn.”

Digitaal platform herstel heeft ten eerste als doel om iedereen die het nodig heeft informatie over herstelactiviteiten en ervaringsdeskundigheid in Amsterdam te bieden. Ten tweede is het een plek waar mensen door henzelf geïnitieerde activiteiten op het gebied van herstel of ervaringsdeskundigheid in Amsterdam kunnen aanmelden, de zogeheten burgerinitiatieven. Ook dat kan een boost geven aan hun empowerment. Met verschillende partners in Amsterdam is het initiatief gestart  waaronder HVO-Querido en Cordaan.

“Ik weet hoe internet een jungle is als je niet precies weet wat je nodig hebt. Ik heb aan den lijve ondervonden hoe frustrerend dat kan zijn. Ik weet dus wat wel helpend is.”

Een creatief proces

Fase 1, het vooronderzoek, is vervolgens door twee andere projectleiders uitgewerkt. De bedoeling was dat de uitvoering daarna door een andere organisatie zou worden gedaan. Dat kwam niet van de grond. Alex. “Toen zijn wij dat ook gaan doen. We zijn met twee projectleiders. Boy is de zakelijke beroepskracht, ik ben de ervaringsdeskundige beroepskracht.”

Iedere maand komen de twee projectleiders met de projectgroep bijeen. De projectgroep bestaat uit drie mensen van Cordaan en twee van HVO-Querido. Daarnaast zijn er de meetings met mensen van andere organisaties. Een creatief proces noemt Alex dat. “We hebben op papier en in woord allemaal hetzelfde belang. In de praktijk lopen we wel tegen de schotten van de verschillende organisaties op, bijvoorbeeld waar het de verschillende financieringsstromen betreft. Ook de positionering van het platform roept wel discussie op. Maar ook de vraag of ‘herstel’ en ‘ervaringsdeskundigheid’ eigenlijk niet twee dezelfde pijlers zijn, is voer voor discussie.”

Meerwaarde ervaringsdeskundigheid

Alex bereidt de vergaderingen voor en zit die ook voor. Ging dat meteen vanzelf? “Ik heb behoorlijk buiten mijn comfortzone moeten treden. In het begin dacht ik wel – waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen? Ik was deze rollen niet gewend uit mijn vorige leven.” Zijn ervaringsdeskundigheid biedt echter op meer vlakken meerwaarde, zegt hij. “Ik weet hoe internet een jungle is als je niet precies weet wat je nodig hebt. Ik heb aan den lijve ondervonden hoe frustrerend dat kan zijn. Ik weet dus wat wel helpend is. Daarnaast weet ik wat de mensen die willen herstellen doormaken. Ik heb het ook doorleefd. Ik wil anderen inspireren. Ervaringsdeskundigheid en herstel gaan hand in hand.”

Dat hij een extra klus als dit projectleiderschap naast het geven van trainingen en het begeleiden van de herstelgroepen ambieerde, had hij al eerder aangegeven. “Ik wilde meer doen dan. Samenwerken met andere organisaties, dat wilde ik graag.”

Het platform is een van de concrete vertalingen van die samenwerking. Op die samenwerking is Alex trots. In feite zijn de samenwerkende organisaties daardoor aan het ontschotten geslagen, niet in de laatste plaats door het Herstelbureau dat 6 jaar geleden door HVO-Querido in het leven is geroepen. Voor de troepen uit lopen is de organisatie niet vreemd, zegt Alex. HVO-Querido was een van de eerste met een Herstelbureau in Amsterdam. “We zagen vervolgens dat het regelmatig voorkwam dat mensen die cliënt waren bij andere organisaties meekwamen. Dat brengt wel eens financieringsvraagstukken mee. Maar hoe mooi zou het zijn als iedereen die er behoefte aan heeft, kan aanschuiven, ongeacht of je cliënt bent of waar je dat bent?”

Interview door Ellen Kleverlaan

Meer weten


Geplaatst op: 30 april 2018
Laatst gewijzigd op: 18 juni 2018