NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Rob de Jong: ‘Wat maakt RACT zo krachtig?’

Resource group assertive community treatment (RACT) is een nieuwe variant op ACT. Het klassieke ACT-model wordt gecombineerd met zogenaamde resource groups. In het RACT-model maken de cliënt en zijn of haar familieleden en naasten onderdeel uit van het ACT-team. De cliënten, familie en naasten worden getraind in manieren om beter te communiceren en om te gaan met stress. In dit interview vertelt Rob de Jong, adviseur RACT, wat RACT zo krachtig maakt.

RACT versterkt het eigen netwerk

Herstellen doe je in je eigen netwerk. Met RACT wordt dit eigen netwerk, de zogenaamde ‘resource group’, maximaal gebruikt. Bovendien is RACT er speciaal op gericht om het netwerk verder uit te bouwen en te ondersteunen. In het netwerk zitten familie en andere naastbetrokkenen. Maar ook mensen vanuit de buurt, vanuit het werk, de opleiding of de vereniging. En hulpverleners en behandelaars. Allemaal werken ze met elkaar aan hetzelfde doel: het ondersteunen van het herstelproces van degene door, voor en met wie het netwerk wordt opgezet: de spil in het netwerk.

RACT biedt eigen regie over het netwerk en het herstelproces

Zeker in de fase waarin het netwerk nog in opbouw is, is het wel belangrijk dat de spil daarbij wordt ondersteund door zijn of haar persoonlijke netwerkbouwer. Deze organiseert de netwerkbijeenkomsten en bewaakt met de spil samen de gemaakte afspraken. Ook legt hij contact met partijen en individuen die het netwerk kunnen aanvullen of versterken. De persoonlijk netwerkbouwer moet voldoende beschikbaar kunnen zijn voor de spil. Vooral in de beginfase zal dit enkele uren per week zijn, later kan dit naar een minder intensieve vorm. Maar snelle beschikbaarheid als daar ineens behoefte aan is, blijft essentieel. De persoonlijk netwerkbouwer kan lid zijn van een assertive community treatment (ACT)-team, maar dit hoeft niet. Het kan bijvoorbeeld ook iemand uit het sociaal wijkteam zijn.

RACT staat voor: één spil, één plan

Alle deelnemers in het netwerk werken samen op basis van het gezamenlijk gemaakte plan. Dit is een groot verschil met veel bestaande samenwerkingsvormen waarbij elke deelnemer vanuit het eigen plan of dat van zijn organisatie werkt. Dit plan wordt vier maal per jaar gezamenlijk bijgesteld. En bij grote wijzigingen in de situatie. De spil en zijn persoonlijk netwerkbouwer nemen daartoe het initiatief

RACT wordt ondersteund door moderne communicatietechnologie

De communicatie tussen de spil en de deelnemers in het netwerk, en tussen de deelnemers onderling wordt ondersteund door moderne technologie. Daarbij kan worden gedacht aan beeldbellen, een digital dagboek, Facebook-achtige groepen, maar ook gezamenlijke planborden zoals bijvoorbeeld Psynet. Deze technologie maakt netwerksamenwerking mogelijk zonder steeds vergaderingen of face-to-face ontmoeting te hoeven organiseren. Bovendien is iedereen daarmee altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken.

RACT gebruikt het ACT-principe om op te schalen

De behandelaars in het netwerk zijn tegelijkertijd ook onderdeel van een ACT-team. Dit betekent dat zij de stand van zaken dagelijks bespreken met hun andere collega’s in het multi-disciplinaire team. Daardoor kan het hele team indien nodig snel ingezet worden als dat voor het netwerk nodig is. Hun interventies zijn dan altijd gericht op het samen met het netwerk stabiliseren van de situatie, en het ondersteunen en versterken van het netwerk waar nodig. Zodra het netwerk weer is gestabiliseerd, kan het ACT-team weer terugschalen.

Bron: RACT.nl

Meer weten


Geplaatst op: 27 december 2016
Laatst gewijzigd op: 3 januari 2017