NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Meedoen in de samenleving in de brede zin

Ze kennen elkaar al jaren. Toch werkten Harry Michon (Trimbos-instituut) en Anne-Marie van Bergen (Movisie) nooit echt samen. Het aanjaagprogramma Nieuwe wegen ggz en opvang bracht daar verandering in. Nu vormen ze sinds een jaar een duo als themacoördinatoren voor het thema ‘Participatie, inclusie en werk’. Iets dat misschien wel veel eerder had moeten gebeuren, want de twee spelen goed op elkaar in. “We interesseren ons beide voor ggz en participatie”, vertelt Michon. Dat beaamt Van Bergen: “Klopt, en we zeggen vaak allebei hetzelfde. En dan vaak ook nog eens op hetzelfde moment.”

Harry Michon, themacoördinator Nieuwe wegen ggz en opvang
“Ondanks de breedte van dit thema, is er toch een algemene deler: meedoen in de samenleving in de breedste zin van het woord. Persoonlijk herstel is waar het echt om gaat. Je hebt pas het gevoel dat je meetelt als je ook daadwerkelijk meetelt.”

Onderzoek en Praktijk

Anne-Marie van Bergen: “we vullen elkaar ook goed aan. Harry is vanuit zijn achtergrond bij het Trimbos-instituut gericht op onderzoek, terwijl ik vanuit mijn rol bij Movisie vooral met een pragmatische bril kijk naar ons thema en de deelnemers.” Door deze verschillen willen Michon en Van Bergen het liefst overal samen naartoe. Michon: “Dat is helaas niet altijd mogelijk, daarom verdelen wij de deelnemers en bekijken we per afspraak of we samen langsgaan of niet.” Volgens Anne-Marie van Bergen is het ergens wel jammer. “Ik merk dat de deelnemers het waarderen. Gelukkig hebben we op de achtergrond veel contact met elkaar, dus het gaat niet verloren.”

Participatie, inclusie en werk: meedoen in de samenleving

Het thema is erg breed. En dat zie je volgens de themacoördinatoren ook terug in de initiatieven. Het ene project is groots opgezet, terwijl het andere initiatief klein van aard is. En de doelen en doelgroepen variëren. Michon: “Ondanks de breedte van dit thema, is er toch een algemene deler: meedoen in de samenleving in de breedste zin van het woord. Persoonlijk herstel is waar het echt om gaat. Je hebt pas het gevoel dat je meetelt als je ook daadwerkelijk meetelt.”

- Anne-Marie van Bergen - themacoördinator Nieuwe wegen ggz en opvang
click to tweet

Tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten van de themagroep wisselen deelnemers vooral veel tips uit. “Deze intervisie vindt vooral plaats op een gezamenlijk thema, zoals de inzet van ervaringsdeskundigen of het betrekken van de buitenwereld”, aldus Michon. “En wij kunnen de tips dan weer aanvullen vanuit de theorie”, zegt Van Bergen. “Onze deelnemers geven ook aan het heel waardevol te vinden om van elkaar te leren.”

Balint-methode voor intervisie

De themacoördinatoren gebruiken de Balint-Methode om elkaar op een goede manier feedback te geven. En de methode geeft de deelnemers houvast. Waar ze normaal gesproken direct oplossingen verzinnen, worden ze nu uitgedaagd eerst goed te kijken naar de probleemstelling. Zo leren we mensen hoe je reflecteert op wat ze doen, niet alleen op het feit dát ze het doen. Dit geeft de mensen ook energie, want ze komen erachter dat ze niet de enige zijn die onderweg problemen tegenkomen. Sommige komen er zelfs achter dat ze al echt op de goede weg zitten.

Eigen achterban informeren

Michon: “Ik verspreid interessante informatie van ons programma graag bij mijn collega’s. Dat doe ik met behulp van nieuwsbrieven. Ook gaf ik laatst samen met collega themacoördinator Anneke van Wamel een presentatie voor ons team bij het Trimbos-instituut.” Van Bergen knikt. “Zo doe ik het ook.” Daarbij heb ik ook veel contact met mijn collega Anita Peters, die ook themacoördinator is bij Nieuwe wegen ggz en opvang.

meedoen in de samenleving

Wat is jullie toekomstdroom voor de ggz en maatschappelijke opvang?

Een vraag waar beide themacoördinatoren even over moeten nadenken. “Ik kan uit zoveel dingen kiezen”, aldus Michon. “Als ik er dan één ding moet noemen, hoop ik dat er in de toekomst veel vanuit de burgers zelf gebeurt. Dat ze met elkaar zaken oplossen en mensen kansen geven. Alleen als zij er zelf niet uitkomen een beroep kunnen doen op professionals die mensen in de wijk helpen bij herstel en hen begeleiden bij participatie en werk.” Anne-Marie van Bergen vult aan: “Ik ben het daar echt mee eens. Ik hoop oprecht dat we over 5 tot 10 jaar geen enorme ggz-branche en maatschappelijke opvang-branche hebben, maar dat je los van sectoren inwoners in de wijk helpt. Dat geldt niet alleen voor onze sectoren, maar ook voor bijvoorbeeld welzijn en gehandicaptenzorg.”

Meer weten


Geplaatst op: 17 maart 2017
Laatst gewijzigd op: 21 juni 2017