NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

De Opstarter: cliënten daadwerkelijk in beweging brengen

In het kader van Nieuwe wegen voor ggz en opvang gaat Pink Donut samen met Parnassia, Reakt, bedrijfsleven en diverse gemeenten in de regio Haaglanden onder projectleiderschap van Zorgbelang Zuid-Holland een pilot uitvoeren met de ‘Opstarter’.

pinkdonut

Pink Donut is een GGZ-denktank bestaande uit cliënten en cliëntenraadsleden van de Parnassia Groep, ondersteund door professionals. Pink Donut ontwikkelt ideeën en ondersteunt bij de implementatie.

Visie op activering binnen herstel

Eind 2015 heeft Pink Donut de Reframing studio opdracht gegeven om een onderzoek te doen om tot één of meerdere interventies te komen die GGZ-cliënten binnen de ambulante zorg kunnen motiveren om gebruik te maken van herstel ondersteunende activiteiten. De huidige interventies gaan vaak niet verder dan het toegankelijk maken van het aanbod en het bieden van een overzicht. Er wordt nog onvoldoende aandacht besteed aan het daadwerkelijk in beweging brengen van cliënten. Dit leverde het rapport ‘visie op activering binnen herstel’ op. In dit onderzoek worden vier vormen van herstel beschreven waar vervolgens acht ideeën voor activering bij ontwikkeld zijn.

De Opstarter

De Opstarter is één van die ideeën en is geselecteerd en uitgewerkt tot een concept. De Opstarter biedt iedereen met een talent, een goed idee of ondernemingskriebels de mogelijkheid om voor zichzelf te beginnen. Of het nu gaat om verbouwen van groenten om die vervolgens te verkopen of het organiseren van een sporttoernooi. De Opstarter biedt de nodige ondersteuning en tools om dit voor elkaar te krijgen. In een toolkit bevinden zich verschillende elementen die bijdragen aan het opzetten van iets nieuws: de nodige kennis, maar ook de nodige hulp in de vorm van inzetbare uren (twee uur extra handen, een uur grafisch ontwerper, twee expert uren, etc.). De gebruiker mag zelf weten wanneer en hoe deze hulp het beste ingezet kan worden.

Pilot

Projectleider Eva van Velzen: ‘De eerste pilot gaat met 5 cliënten starten. Met 2 cliënten zijn we sinds september concreet aan de slag, de rest stroomt in. Ieder volgt een individueel traject met zijn eigen Opstarter.’ Ook worden binnen de pilot contacten gelegd met onder andere het bedrijfsleven en gemeenten. Van Velzen: ‘Tijdens de pilot gaan we onderzoeken of er een poule van professionals is samen te stellen, vanuit onder andere het bedrijfsleven, die het leuk en waardevol vinden om bij de verschillende opstartprojecten betrokken te zijn. Op de agenda van elke gemeente staat de ‘participatiedoelstelling’. Het is daarom een logische stap om ook met hen samenwerking te zoeken. ‘ Eind 2017 wordt de pilot afgesloten en de vraag beantwoord: werkt deze manier van werken bevorderend voor eigen regie en herstel en is het antistigmatiserend?

Domeinoverstijgende samenwerking

De verschillende partijen die betrokken zijn bij deze vorm van domeinoverstijgende samenwerking hebben elk een eigen rol.

  • Pink Donut ontwikkelt ideeën en helpt met de implementatie hiervan. De Opstarter is als initiatief mede mogelijk gemaakt door Pink Donut. De voorzitter van Pink Donut zit in de projectgroep.
  • Parnassia is bestuurlijk verantwoordelijk voor het traject binnen Nieuwe wegen ggz en opvang. Parnassia ondersteunt Pink Donut met budget en faciliteert waar kan om de inzet van ervaringskennis en innovatie vanuit cliëntperspectief zoveel mogelijk te stimuleren en te borgen binnen het zorgaanbod.
  • Zorgbelang Zuid-Holland levert als onafhankelijke maatschappelijke organisatie ervaringskennis en expertise om de kwaliteit van zorg en welzijn te verbeteren. Projectleider Eva van Velzen komt van Zorgbelang Zuid-Holland.
  • Reakt levert als specialist in maatschappelijke participatie deelnemers en expertise op het gebied van activering en re-integratie.
  • Bedrijfsleven levert de experts die essentieel zijn binnen dit concept.
  • Overige partijen zoals gemeenten, de Kamer van Koophandel en mogelijk het UWV kunnen bij de uitwerking van de Opstarter een belangrijke rol vervullen.

Nieuwe wegen

De Opstarter is aangemeld voor het programma Nieuwe wegen ggz en opvang om kennis en ervaringen van de themacoördinatoren en andere deelnemers te kunnen benutten bij het meedenken met het huidige plan van aanpak voor de pilot, hulp bij de effectmeting en de procesmeting en de vormgeving van een digitale omgeving ten behoeve van de pilot. Daarnaast kan de projectgroep van de Opstarter de eigen ervaringen (best practices) en kennis vanuit Pink Donut inbrengen en verspreiden.

Meer weten


Geplaatst op: 21 oktober 2016
Laatst gewijzigd op: 16 november 2016