NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Praktijk binnen Herstel, informele zorg en digitale hulpmiddelen

De Opstarter: cliënten daadwerkelijk in beweging brengen

De Opstarter biedt iedereen met een talent, een goed idee of ondernemingskriebels de mogelijkheid om voor zichzelf te beginnen. Lees meer over onder anderen de toolkit van De Opstarter.

lees meer

Wijk GGD’ers slaan brug in Vught

Het aantal verwarde mensen in Vugt neemt niet toe, maar stabiliseert dankzij een succesvolle pilot waarin twee GGD'ers een brug slaan in de wijk.

lees meer

Laat mensen niet tussen wal en schip vallen

Er zijn mensen die ondersteuning nodig hebben, maar door de transitie tussen wal en schip dreigen te vallen. Vilans roept iedereen in de eerste lijn op om alert te blijven op signalen.

lees meer

Stadsdeel Zuid zet ervaringsdeskundigen in en ontsluit bestaande activiteiten

Het tegengaan van eenzaamheid is een belangrijke pijler van het bestuur van stadsdeel Zuid. "Steeds vaker organiseren mensen zichzelf en dat heeft een bijzondere meerwaarde."

lees meer

Kort en krachting (Kek)

Karakter en 's Heeren Loo bedachten samen kek: kort en krachtig. Een middel om te voorkomen dat een kind in zijn omgeving vastloopt en langdurige hulpverlening nodig heeft.

lees meer

Onderzoeksagenda ggz: werken aan een psychisch gezonder Nederland

2 maart 2016 nam Minister Schippers de nieuwe 'onderzoeksagenda ggz' in ontvangst.

lees meer

Zelfbeheer in de maatschappelijke opvang

Onderzoek van het Trimbos-instituut laat zien dat bewoners opknappen tijdens hun verblijf in een zelfbeheerde voorziening.

lees meer

Vrijwilligers ondersteunen kwetsbare wijkbewoners

Informele vrijwilligers in Amersfoort ondersteunen kwetsbare wijkbewoners met verschillende activiteiten gericht op ontmoeting, gezelschap en contact.

lees meer

Samen met… Kwintes

Met verschillende partners uit het sociaal domein werkt Kwintes samen aan betere ondersteuning en meer mogelijkheden voor cliënten.

lees meer

Contactpersonen GGzE voor locaties Neos

Neos en GGzE hebben op bestuurs- en managementniveau besloten de samenwerking concreet te verbeteren en stevig te structureren en te verankeren.

lees meer